ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

بهترین شعرهایی که خوانده ام

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

بهترین شعرهایی که خوانده ام

شاعرانه/ غبار غم برود حال خوش شود

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

حال من خوب است اما بازهم بد می شود

آب دارد از سَرِ آبادی ام رد می شود

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 16 فروردين 1400 | 6:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بهترین شعرهایی که خوانده ام

داستان کوتاه و پندآموز کلاغ و کبوتر

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

گفتند: کلاغ ... شادمان گفتم: پر
گفتند: کبوترانمان ... گفتم: پر

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 16 فروردين 1400 | 6:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بهترین شعرهایی که خوانده ام

پس زمینه کاهی متن نوشته: ای بس که خراب باده و جام شویبا ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شویما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

گرهمچومن؛ افتاده ی این دام شوی
ای بس؛ که خرابِ باده وجام شوی


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 16 فروردين 1400 | 6:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بهترین شعر هایی که خوانده ام

 

اگر به جمع خستگان، به گوش دل شکستگانپیام ما، ترانۀ ما، نمی ر...

اگربه جمع خستگان، به گوش دلشکستگان
پیام ما،ترانه ما ،نمی رسد،سرودعاشقانه ما، نمی رسد
بدان که باهمه خموشی ،امیدمن،پرازترانه وپیامم
مبرزیادخودتومارا،امیدمن ،مزن به سنگ فتنه جانم
اگرچه سربزیرپردارم،گره چوغنچه برجگردارم
هوای نغمه خوانیم نرفته ازیاد، سروش آسمانیم نرفته ازیاد
به صفای چمن، چه سحرهاره صحرا،نگرفتم
زنسیم صبا،چه خبرها،چه زگلها، نگرفتم
شبی زقدسیان نشانه، زپرتو سحربگیرم
مگرچومهرجاودانه،دوباره بال وپربگیرم
مگرچومهرجاودانه،دوباره بال وپربگیرم
دل اگربدهی بازم، بفلک رسدآوازم
به فرازم اگرخواهی، بگشاپرپروازم
اگربه جمع خستگان، به گوش دلشکستگان
پیام ماترانه ما، نمی رسد،سرودعاشقانه ما،نمی رسد
بدان که باهمه خموشی ،امیدمن، پرازترانه وپیامم،امیدمن
مبرزیادخودتومارا،امیدمن،مزن به سنگ فتنه جانم

شاعر مشخص نیست خواننده زنده یادیرج بسطامی


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

تاريخ : دو شنبه 4 اسفند 1399 | 9:25 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بهترین شعر هایی که خوانده ام

گفتند: کلاغ ... شادمان گفتم: پر
گفتند: کبوترانمان ... گفتم: پر

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 4 اسفند 1399 | 9:22 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بهترین شعر هایی که خوانده امگرهمچومن؛ افتاده ی این دام شوی
ای بس؛ که خرابِ باده وجام شوی

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 4 اسفند 1399 | 9:17 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اشعار بسیار زیبا

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

آدمک آخر دنیاست ،بخند
آدمک مرگ همین جاست،بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست ، بخند

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 19 دی 1399 | 9:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اشعار بسیار زیبا

پس زمینه شب متن نوشته: هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتشجز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتشهیچ دوا نیاورد باز به استقامتشگو غم نیکوان مخور تا نخوری ندامتشبلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتشکان چه گناه او بود من بکشم غرامتشگوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتشمیوه نمی دهد به کس باغ تفرجست و بسداروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شدهر که فدا نمی کند دنیی و دین و مال و سرجنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می بردکاش که در قیامتش بار دگر بدیدمیهر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

آنک هلاک من همی
خواهد ومن سلامتش
هر چه کند به شاهدی
کس نکند ملامتش
باغ تفرج است و بس
میوه نمی دهد بکس
جز به نظر نمی رسد
سیب درخت قامتش
کاش که در قیامتش
بار دگر بدیدمی
کانچه گناه او بود

من بکشم غرامتش

عارف قزوینی

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 19 دی 1399 | 8:49 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اشعار بسیار زیبا

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 19 دی 1399 | 8:41 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

شعر عاشقانه زیبا و دلنشین

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
 
 
چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟
بیایید از عشق صحبت کنیم

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1399 | 5:38 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اشعار بسیار زیبا

شعر عاشقانه زیبا و کوتاه

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
اشعار بسیار زیبا
 
نفسِ رُخَت قسمتِ ما غیر نگاهی
آن هم ندهد دست ومگر گاه وبگاهی
نشینم سرراهی؛ بامید نگاهی
بیبنم مهر وماهی
گفتم صنما راحتِ جان؛ راحتِ جان؛ راحتِ جانی
چون می نگرم خوشتر ازآن؛ بهتر از آن؛ بهتر ازآنی
نشینم سر راهی؛ بامید نگاهی
بیبنم مهرو ماهی
نفسِ رُخَت قسمتِ ما غیر نگاهی؛ آن هم ندهد
دست ومگر گاه وبگاهی
نشینم سر راهی؛ بامید نگاهی

بیبنم مهر وماهی

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

شاعرعارف یارهی معیری

 

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1399 | 5:32 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اشعار بسیار زیبا

شعر عاشقانه برای دوران نامزدی و معشوق

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

اشعار بسیار زیبا

مزن بردل؛مزن بردل؛زنوکِ غمزهِ تیرم

که پیش چشمِ بیمارت بمیرم؛بمیرم

 

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1399 | 5:28 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است حافظ

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

  1. اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

   به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

   جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 6 آبان 1399 | 6:31 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

وقت آن است که بدرود کنی زندان را حافظ

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 1. رونق عهد شباب است دگر بستان را

  می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 6 آبان 1399 | 6:26 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

عکس پروفایل زیبا با شعرهای کوتاه زیبا (عکس نوشته های شعر دار)

 1. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

  به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 6 آبان 1399 | 6:21 بعد از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

رواق منظر چشم من آشیانه توست

وکتور خطاطی شعر رواق منظر چشم من آشیانه توست Persian Calligraphy, Calligraphy Art, Caligraphy, Persian Tattoo, Discount Art Supplies, Persian Poetry, Islamic Paintings, Persian Culture, Pink Wallpaper Iphone

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 1. رواق منظر چشم من آشیانه توست

  کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

 2. به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

  لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست

 3. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

  که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

 4. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

  که این مفرح یاقوت در خزانه توست

 5. به تن مقصرم از دولت ملازمتت

  ولی خلاصه جان خاک آستانه توست

 6. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی

  در خزانه به مهر تو و نشانه توست

 7. تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار

  که توسنی چو فلک رام تازیانه توست

 8. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز

  از این حیل که در انبانه بهانه توست

 9. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد

  که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1399 | 4:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 1. ما را ز خیال تو چه پروای شراب است

  خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است

 2. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست

  هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است

 3. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان

  تحریر خیال خط او نقش بر آب است

 4. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود

  زین سیل دمادم که در این منزل خواب است

 5. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن

  اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است

 6. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید

  در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است

 7. سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم

  دست از سر آبی که جهان جمله سراب است

 8. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت

  کاین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است

 9. حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز

  بس طور عجب لازم ایام شباب است

  جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1399 | 4:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

غزلیات خواجه حافظ شیرازی به صورت تصادفی

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 1. به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

  که مونس دم صبحم دعای دولت توست

 2. سرشک من که ز طوفان نوح دست برد

  ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

 3. بکن معامله ای وین دل شکسته بخر

  که با شکستگی ارزد به صد هزار درست

 4. زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

  که خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست

 5. دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست

  چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست

 6. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

  که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

 7. شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز

  نمی کنی به ترحم نطاق سلسله سست

 8. مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی

  گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست

  جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ


موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1399 | 4:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

عارف حق بین

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

گرعارف حق بینی، چشم ازهمه برهم زن

 

چون دل به یکی دادی،آتش به دو عالم زن

 

هم چشم تماشا را ، بر روی نکو بگشا

 

هم دست تمنا را، بر گیسوی پر خم زن

 

هم نکته وحدت را، با شاهد یکتا گو

 

هم بانگ انا الحق را، بردار معظم زن

 

گر تکیه دهی وقتی، در تخت سلیمان بین

 

گر پنجه زنی روزی، در پنجه رستم زن

 

گردردی ازاوبردی، صدخنده به درمان کن
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 تير 1399 | 4:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |

بی تو مهتاب شبی

بی "تو" مهتاب شبی را همگان میدانند...همگان شعر دو چشمان "تو"...

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم،
شدم آن عاشق دیوانه که بودم
در نهانخانه ی جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید
یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم
ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ
یادم آید : تو به من گفتی :
از این عشق حذر کن!
لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب ، آئینه عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ،‌ که دلت با دگران است!
تا فراموش کنی، چندی از این شهر سفر کن!
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوعات مرتبط: اشعار
برچسب‌ها: اشعار

ادامه مطلب
تاريخ : دو شنبه 24 تير 1399 | 4:0 قبل از ظهر | نویسنده : اکبر احمدی |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.