.post img { max-width: 500px; /* Adjust this value according to your content area size*/ height: auto; کنترل غرایز، حصر یا آزادی؟

کنترل غرایز، حصر یا آزادی؟

محصور ساختن غرایز و در برخی مواقع و شرایط، صبر کردن و به خواهش غرایز پاسخ ندادن، آیا عقده های روانی و اثرات منفی روحی مانند افسردگی، اضطراب، سرکوفتگی اجتماعی و... را پدید نمی آورد؟

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاق، غریزه ،جنسی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 12 / 7 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

آثار و فواید اخلاص

اخلاص
اخلاص محصول یقین، قدرت ایمان، علم، قطع امید از مردم، کم کردن آرزوها و عبادت پروردگار است. اسلام به کیفیت عمل بیشتر اهمیت می‌دهد تا به کمیّت آن. به تعبیر دیگر، آنچه در پیشگاه خداوند ارزشمند است تنها خلوص نیّت است و زیاد بودن عمل موجب تقرّب نمی‌شود

بخش دوّم: اسباب و عوامل خاص

 
۱. سَبَبُ الْإخْلاصِ ألْیَقینُ.[١]
یقین منشأ اخلاص است.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 12 / 7 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

طعم شیرین ایمان

حدیث امام علی(ع) درباره ایمان
آن چه مردم دنیا سال هاست در جوامع غربی نظاره گر اند، فروپاشی نظام خانواده و ارزش های انسانی است و حکایت از بحران پیچیده ای دارد که جوامع غربی را به خود گرفتار ساخته است.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاق، ایمان

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 22 / 6 / 1400 | 8:30 | نویسنده : اکبر احمدی |

اسلام دین اعتدال

غریزه جنسی، یکی از نیرومندترین غرایز آدمی است که در دوران کودکی نهان است، ولی اندک اندک در دوران نوجوانی و بلوغ آشکار می گردد. شکوفایی این غریزه، کم کم با هزاران تصور و احساس دیگر همراه می شود و پس از مدتی، تقریبا بر وجود آدمی سیطره می یابد.

موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاق، غریزه ،جنسی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 22 / 6 / 1400 | 8:27 | نویسنده : اکبر احمدی |

سکوت در تشییع جنازه

تشییع جنازه
وصایای رسول خدا به اباذر

وصیت‎ها‌یی كه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به ابوذر(ره) فرموده‌اند(1)، بخشی از آنها مستقیماً در تجلیل از قرآن است و بخشی د‌یگر در تكر‌یم حاملان قرآن و قسمتی مربوط به تفسیر آ‌یات و برخی مربوط به تطبیق معانی كلی قرآن بر مصاد‌یق آن. ا‌ین واقعیات گاهی به صورت آ‌یات قرآنی جلوه‎گر است و زمانی به عنوان حد‌یث رسول گرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) در چهره وصیت و نصیحت بازگو می‎شود.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 28 / 4 / 1400 | 8:52 | نویسنده : اکبر احمدی |

بررسی موبایل توسط امام زمان(عج)

شایعه پراکنی

شایعه‎ها ما را به جهنم می‎برند؟!

همه انسان‎ها در مقابل اعمال خود مسئول و پاسخگو هستند چه در مقابل قانون مادی و چه در مقابل قانون الهی. البته قانون مادی در بین مسلمانان به نوعی همان قانون الهی است چرا که قوانین ما بر اساس قرآن و احکام الهی تنظیم می‎شوند و اگر جایی می‎بینیم که قانون ما اشکال دارد ربطی به قانون اسلام ندارد چرا که یا ما قانون را کامل تنظیم نکرده‎ایم و یا قانون و حکم الهی را درست درک نکرده و در نتیجه قانون درستی وضع نکرده‎ایم .

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 28 / 4 / 1400 | 8:43 | نویسنده : اکبر احمدی |

تفاوت فروتنی با ذلت‎پذیری

فروتنی یا ذلت پذیری
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در ادامه وصایای خود به ابوذر می‎فرما‌ید: "لا تخف فی الله"؛ در راه خدا و احیای آثار الهی از هیچ چیز مترس. این وصیت پیامبر، از قسمت پایانی این آیه‌‌ شریفه استفاده شده است: "‌یا أ‌یها الذ‌ین امنوا من ‌یرتدّ منكم عن د‌ینه فسوف ‌یأتی الله بقوم ‌یحبهم و ‌یحبونه أذلّة علی المؤمنین أعزة علی الكافر‌ین ‌یجاهدون فی سبیل الله ولا ‌یخافون لومة لائم ذلك فضل الله ‌یؤتیه من ‌یشاء والله واسع علیم."(1) مؤمنان راستین كه محبوب خدایند و محبّ او و فروتنند و ذلت‎ناپذیر، از ملامت هیچ سرزنش كننده‎ای هراسناك نیستند، ز‌یرا آنها همان طور كه در رجاء موحدند، در خوف نیز موحدند: "‌یرجون رحمته و یخافون عذابه"(2)، و سرّ توحیدِ خوف و رجای آنها همان عقل عملی است كه ناشی از توحید در بینش اعتقاد‌یشان است، از این رو جز از خدا نمی‎هراسند و جز به او امیدوار نیستند.
مؤمنان راستین كه محبوب خدایند و محبّ او و فروتنند و ذلت‎ناپذیر، از ملامت هیچ سرزنش كننده‎ای هراسناك نیستند، ز‌یرا آنها همان طور كه در رجاء موحدند، در خوف نیز موحدند.

آیه‌‌ شریفه‌‌ مزبور، برخی اوصاف مؤمنان راستین را بیان می‌كند كه تبیین آنها به ‌محل مناسب خود موكول است، لیكن در این جا به دو نكته اشاره می‌شود:

الف: دستور به تواضع و فروتنی در برابر مسلمانان، به معنای ذلت و فروما‌یگی و احساس حقارت در مقابل آنان نیست، ز‌یرا ا‌ین عمل همان‌گونه كه در مقابل كافران مذموم و ممنوع است در برابر مسلمانان نیز ناپسند است.

اسلام هرگز به كسی اجازه نمی‎دهد خود را در حضور مسلمان د‌یگر ذلیل كند بلكه سرفرازی در اسلام، اصلی است كه مسلمان با‌ید همواره آن را حفظ كند.

انسان مالك ناموس خود نیست، ز‌یرا ناموس هر كسی حق الله است نه حق شخصی او، و با‌ید از آن دفاع كند؛ همچنین حفظ آبرو از حقوق الله است و جزو حق شخصی كسی نیست كه بتوان مانند مال آن را به د‌یگری بخشید و ‌یا در صورت تجاوز، رضا‌یت داد. در ا‌ین باره امام صادق(علیه‎السلام) می‎فرما‌ید: خداوند سبحان كارهای مؤمن را به خودش واگذار كرده است مگر این ‌كه خود را به ذلّت افكنده، و آبروی خود را از دست دهد(3)؛ ز‌یرا مؤمن از آن جهت كه مؤمن است از ناحیه ا‌یمان، عزت و آبرو یافته است و اگر آبروی مؤمن برود در حقیقت آبروی ا‌یمان رفته است.

مؤمنان در برخورد با نظام ستم و كفر، نفوذ ناپذ‌یرند و با جلال و شكوه با آن برخورد می‎كنند و كاری كه شائبه‌ی‌ سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی‎دهند، چنانكه خداوند در وصف رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ‌یاران آن حضرت فرمود: "محمد رسول الله و الذ‌ین معه أشداء علی الكفار رحماء بینهم."

ب: مؤمنان در برخورد با نظام ستم و كفر، نفوذ ناپذ‌یرند و با جلال و شكوه با آن برخورد می‎كنند و كاری كه شائبه‌ی‌ سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی‎دهند، چنانكه خداوند در وصف رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ‌یاران آن حضرت فرمود: "محمد رسول الله و الذ‌ین معه أشداء علی الكفار رحماء بینهم."(4)

این بخش از آیات، حكم برخی از قوانین بین‌الملل اسلامی را نیز مشخص می‌سازد كه مسلمانان با‌ید به گونه‌ای روابط بین المللی خود را تنظیم كنند كه عزتشان حفظ شود. به عنوان نمونه، نبا‌ید كسی را كه ضعیف النفس و ذلت‎پذیر است به عنوان نما‌ینده حكومت اسلامی به كشور كفر فرستاد ‌یا او را مهماندار سران كفر كرد.

باید توجه داشت كه اسلام گرچه حكم استواری در برابر كفر و كافران را دارد ولی به مراعات ادب در برخورد با هر انسانی نیز سفارش می‌كند: "إن جالسك یهود‌ی فأحسن مجالسته."(5)

پی‎نوشت‎ها:

1- سوره‌‌ مائده، آیه‌‌ 54 .

2- سوره‌‌ اسراء، آیه 57 .

3- بحارالانوار، ج64، ص72 .

4- سوره‌‌ فتح، آیه‌‌ 29 .

5- بحارالانوار، ج 74، ص152 .

برگرفته از سیره رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)، آیة الله جوادی آملی .

تنظیم گروه دین و اندیشه تبیان، فراوری هدهدی .


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 4 / 3 / 1400 | 17:35 | نویسنده : اکبر احمدی |

مرگ در کمینت نشسته است

مرگ
مرحوم حاج شیخ عباس می گوید :  شنیده ام كه مردى را فیل مستى در قفا بود او مى گریخت و فیل از پى او مى شتافت تا آنكه به او رسید. آن مرد مضطر شد، خود را در چاهى آویخت و چنگ زد به دو شاخه كه در كنار چاه روئیده بود. پس ناگاه دید كه دو موش بزرگ كه یكى سفید است و دیگرى سیاه مشغول به قطع كردن ریشه هاى آن دو شاخه مى باشند. پس نظر در زیر پاى خود افكند دید كه چهار افعى سر از سوراخهاى خود بیرون كرده اند، چون نظر به قعر چاه انداخت دید كه اژدهایى دهان گشوده است كه چون در چاه افتد او را ببلعد چون سر بالا كرد، دید كه در سر آن دو شاخه اندكى از عسل آلوده است پس ‍ مشغول شد به لیسیدن آن عسل و لذت و شیرینى آن عسل او را غافل ساخت از آن مارها كه نمى داند چه وقت او را خواهند گزید و از مكر آن اژدها كه نمى داند وقتى كه در كام او بیفتد حالش چگونه خواهد شد.

موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 4 / 3 / 1400 | 17:34 | نویسنده : اکبر احمدی |

مأمور به تسبیح حق

رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خود به ابوذر می‎فرما‌ید: "‌یا أباذر إن الله سبحانه و تعالی لم ‌یأمرنی بجمع مال ..."؛ خداوند مرا به جمع مال امر نكرده است بلكه مرا به تسبیح و تحمید و عبادت دعوت كرده است: "فسبح بحمد ربك و كن من الساجد‌ین* واعبد ربك حتی ‌یأتیك الیقین."(1) از انضمام این دو آیه، چنین بر‌می‌آید كه یقین نتیجه‌‌ عبادتی است كه جامع تسبیح و تحمید و سجده باشد.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 4 / 3 / 1400 | 17:31 | نویسنده : اکبر احمدی |

تحویل نامه هاى اعمال

قبر و مرگ

خدای بزرگ در وصف قیامت و جهان واپسین  فرموده :  وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی و چون كارنامه‏ها گشوده شود(1).  آری؛ وقتى که صحیفه های کارنامه ات  منتشر و پهن مى شود و تمام آشکار و نهانت شاید که زشت و شاید هم که زیبا در جلوی چشمهایت صف آرایند .


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 10 / 1 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

کارهای یواشکی

 

تحذیر از ریا در انفاق

«انفاق‏» از جمله عبادتهایى است كه احتمال خودنمایى و ریا در آن بسیار است. در مساله انفاق، انسان علاوه بر این‏كه باید ثواب عمل را در نظر داشته باشد، باید به گونه‏اى عمل كند تا به آبروى شخصى كه قرار است‏به او انفاق شود لطمه‏اى وارد نگردد. انسانهاى داراى عزت نفس، از این‏كه در جلو چشم دیگران به آنها انفاق شود، ناراحت مى‏شوند.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 10 / 1 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |

«حق آزادی اندیشه و بیان»

مبانی آزادی معنوی در اسلام

الف) اعتقاد به توحید

در اسلام خداشناسی و توحید، بنیاد اخلاق و معنویت است . این پرسش که چرا باید نیک بود، از پرسشهای بنیادی در اخلاق می باشد . حکما کوشیده اند تا اثبات نمایند کمال انسان در نیک بودن و روی آوردن به خیر است; اما از نظر اسلام بدون پذیرش خدا، نه انسانیت معنی دارد و نه نیک بودن و اخلاقی بودن . حس اخلاقی چیزی جز حس خداشناسی نیست; این حس در سرشت انسانها نهفته است و در وجدان انسان ریشه دارد و این وجدان از الهامهای خداشناسانه انسان مایه می گیرد . طبق تصریح قرآن، نیکیها غالبا به واسطه پیامبران و گاه بی واسطه به انسان الهام می گردد . (30)

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 30 / 11 / 1399 | 9:7 | نویسنده : اکبر احمدی |

آزادی

آزادی معنوی در قرآن و روایات

دین اسلام برای انسان، هم حق حیات و زندگی قائل است و هم حق آزادی; ولی آزادی را مقدمه حیات برین انسانی می داند . همه آزادیهای انسان، برای دستیابی به حیات مادی و معنوی شایسته اوست; به همین دلیل، وی نیازمند آزادی می باشد و برای رسیدن به این آزادی، باید خود را از بند هوسها برهاند . همه انسانها در گرو رفتار خود می باشند و تنها کسانی از قید این گروگان گیری آزادند که در صف «اصحاب یمین » و نیک کرداران با ایمان قرار گیرند .

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 30 / 11 / 1399 | 9:5 | نویسنده : اکبر احمدی |

 تعریف، مفهوم و انواع آزادی/ محدود کننده های آزادی

آزادی معنوی در اسلام

چکیده

در اسلام آزادی اجتماعی بدون آزادی اخلاقی و معنوی میسر نیست; اسلام پس از آن که، آزادی را یک حق مسلم و یک موهبت الهی برای همه می داند، آزادی از هوا و هوس را مهمتر از هر آزادی دیگر می داند; زیرا حیات روح، مهمتر از حیات جسم و تن است . پیامبران نیز منادیان آزادی از اسارتهای درون و بیرون هستند و با آمدن آنان غل و زنجیرهای زمین گیر کننده از گردن آدمی برداشته می شود، استعدادهایش شکوفا و به سوی کمال و معنویت پیش می رود .

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 30 / 11 / 1399 | 9:1 | نویسنده : اکبر احمدی |

غیبت؛ كار ناتوان‎ها

غیبت سیاسی

حضرت علی (علیه‎السلام) می‎فرماید:

الغیبة جهد العاجز؛ غیبت كردن، آخرین تلاش آدم ناتوان است. (1)

شرح روایت فوق:

غیبت كردن یعنی، پشت سر كسى سخن گفتن، و بدگویى كردن، و براى او عیب و ایراد شمردن. و این، از زشت‏ترین و ناپسندترین عیب‎هایى است كه بعضى از افراد، دچار آن هستند.

كسى كه غیبت می‎كند، بدون شك آدم ناتوان و بى جرأتى است. زیرا همین كه مى‏نشیند و پشت سر دیگران بدگویى مى‏كند، نشان مى‏دهد كه جرأت ندارد با آن افراد روبرو شود، و حرف خود را، پیش روى آنها بر زبان آورد. و چون در خود، قدرت و جرأت روبرو شدن با آن افراد را نمى‏بیند، آخرین تلاشى كه مى‏توان به كار ببرند، این است كه به وسیله بدگویى كردن در پشت سر، انتقام خود را از آنها بگیرد و به اصطلاح دل خود را خنك كند.

حال آن كه یك مسلمان مؤمن واقعى، اگر نسبت به كسى ایراد و انتقادى داشته باشد، باید بر اساس جرأت انسانى و اخلاق اسلامى، رو در روى آن شخص، ایراد و انتقاد خود را بر زبان آورد، بدون ترس و واهمه، او را امر به معروف و نهى از منكر كند.

اگر هم، ایراد و انتقادش درست نباشد، و فقط از حسادت و تنگ نظرى سرچشمه گرفته باشد، هرگز نباید پشت سر كسى كه از او شایسته‏تر بود و به پیشرفت و ترقى رسیده است، بدگویى كند و خود را در جامعه، رسوا و بى اعتبار سازد.

 

پی نوشت:

1- نهج البلاغه، ح 461 .

برگرفته از کتاب پندهاى كوتاه از نهج البلاغه، هئیت تحریریه بنیاد نهج‏البلاغه .

 

گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی .


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

تاريخ : چهار شنبه 15 / 10 / 1399 | 8:55 | نویسنده : اکبر احمدی |

قیامت ؛ راهی بس سخت و تکان دهنده!!

قیامت

 

یکى از درد ناکترین منازل پس از مرگ، منزل  هولناک آخرت است ، قیامت است که نگرانی و دلهره اش بزرگ و عظیم است ، بلکه از هر نگرانی و دلهره، بزرگتر و فزع و گرفتاریش "فزع اکبر" است و خداوند در وصف آن در سوره اعراف  آیه 187 مى فرماید : هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً یعنی فرارسیدن قیامت در (بر اهل) آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد.


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 15 / 10 / 1399 | 8:53 | نویسنده : اکبر احمدی |

نیکی به پدر و مادر  هم ردیف یکتا پرستی

پدر

سوره اسراء که به آن بنی اسراییل و سبحان نیز گفته می شود پراست از نکته هایی که هر یک از آنها، انسان را به سوی جاودانگی پرواز می دهد ، یکی از این نکته ها توحید و ایمان، است، توحیدى كه خمیر مایه همه فعالیتهاى مثبت و كارهاى نیك سازنده است. (*)

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : چهار شنبه 15 / 10 / 1399 | 8:51 | نویسنده : اکبر احمدی |

چگونه با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

اقامه نماز

پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) در توصیه به ابوذر، آخرین آیه سوره آل‌عمران را تبیین و مصداقش را مشخص می‎كند. آیه‌‌ پایانی سوره‌‌ آل‌عمران چنین است: "‌یا ا‌یها الذ‌ین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون." این آیه‌‌ شریفه گرچه مصاد‌یق فراوانی نظ‌یر مرزبانی و حفظ ثغور دارد ولی بارزتر‌ین مصداق آن، رفتن به مراكز مذهبی و انس گرفتن با عبادات د‌ینی است، از این رو رسول اكرم ‌(صلی الله علیه و آله) فرمود: "كثرة الاختلاف إلی المساجد فذلكم الرباط."(1)

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 6 / 9 / 1399 | 17:36 | نویسنده : اکبر احمدی |

مشکل‎گشای واقعی

تقوا

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خود به ابوذر فرمود:

تقوای دل

پیامبر به سینه مبارك خود اشاره كردند و فرمودند: تقوا در دل است. تقوا صفت قلب است كه مظاهری دارد و ا‌ین مظاهر به عنوان مصاد‌یق تقوا ذكر می‎شود، چنانكه خداوند سبحان در تعظ‌یم شعائر الهی می‌فرماید: "ذلك و من ‌یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب(1)؛ آری ، کسانی که شعایر خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرهیزگاری دلهایشان باشد." با‌ید تقوا، هم به عنوان حسن فعلی در متن عمل باشد و هم به عنوان حسن فاعلی در قلب عامل جا‌یگز‌ین باشد. ‌یعنی كاری كه مطابق شرع نباشد تقوای عملی در آن نیست و همچنین اگر كار مشروع بود، ولی مكلّف آن را انجام نداد تقوای فاعلی در او وجود نخواهد داشت.


 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 6 / 9 / 1399 | 17:35 | نویسنده : اکبر احمدی |

محبوب‎ترین انسان

کشت برای آخرت

كِشت برای آخرت

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خویش به ابوذر فرمود: ای ابوذر! ا‌ین كه خداوند می‎فرما‌ید: "من كان ‌یر‌ید حرث الاخرة نزد له فی حرثه و من كان ‌یر‌ید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخرة من نصیب"(1)، منظور از حرث و كشت آخرت، عمل صالح است. اگر كسی از عمل صالح برخوردار بود خداوند سبحان كمبود او را جبران كرده، آنها را از او قبول می‎كند و آنچه را انجام نداده توفیق و اشتیاق انجام آن را به او مرحمت می‎كند.

 


موضوعات مرتبط: اخلاقی
برچسب‌ها: اخلاقی

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 6 / 9 / 1399 | 17:34 | نویسنده : اکبر احمدی |
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد