برنامه خورشید قم شامل قسمت های مختلفی از جمله :

زندگی نامه، متن و ترجمه ی زیارت نامه ی حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)،
احادیثی پیرامون آن بزرگوار و همچنین از ایشان، پیامک هایوفات معصومی،
تصاویر معصومی، صوت زیارت نامه به دو صورت عربی و فارسی می باشد.

بهاء:یک صلوات

برای دانلوداینجاکلیک کنید.