عید غدیر بر همه ی شما گلهای زیبا مبارک


روز عید غدیره.
روزی که دو دست خدایی تو دست هم قرار گرفتند.

دو دست سبز و مهربون.
دستای دو نفر که بهترین مردای روی زمین بودند.


پیامبر صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام روبالا برد
و به همه گفت که بعد از من، علی علیه السلام رهبر همه مسلمون هاست.

پیامبر اون روز با صدای بلند فریاد زد:
«هر کس منو رهبر خودش می دونه، از این به بعد، علی هم رهبر اونه».

پیامبرکه علی علیه السلام ر خیلی دوست داشت، برای دوستان
علی علیه السلام هم دعا کرد و گفت:

«ای خدای بزرگ! هر کسی علی رو دوست داره، تو هم با او
دوست باش و هر کس با علی دشمنِ، تو هم با او دشمن باش».

حالا دو تا رهبر، یعنی پیامبر و علی کنار هم ایستاده بودند.

بچه ها! منظور پیامبر این بود که من با علی علیه السلام
هستم و علی علیه السلام هم با منه.


هر کس می خواد با من دوست باشه.
باید با علی علیه السلام هم دوست باشه.

پیامبر ما می خواست به مردم بگه ما دو تا حرفمون یکیه، فکرمون یک چیزه
و رفتارمون یکیه وهر کاری که علی علیه السلام انجام می ده،
من هم که پیامبر هستم، اون رو قبول دارم و می پسندم.