دریافت نشریه موازین شماره 184

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 184

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

دریافت نشریه موازین شماره 184

س1) پرداختن زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟
ج) کسانی که در شب عید فطر مکلف باشند و فقیر نباشند و نان خور دیگران هم نباشند.
س2) آیا در پرداخت زکات فطره قصدقربت لازم است؟
ج) بلی، زکات فطره یک واجب عبادی است و باید به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد  و موقعی که آن را می دهد نیت دادن فطره نماید.
س3) زمان جدا کردن و پرداخت‌ فطره چه ‌موقع ‌است؟
ج) بعد از ثبوت حلول ماه شوال از غروب شب عید فطر، اگر نماز عيد مى‏خواند، بنابر احتياط واجب پيش از نماز، و اگر نماز عيد نمى‏خواند، تا ظهر روز عيد فطر باید پرداخت كند يا كنار بگذارد.
س4) مقدار زکات فطره چقدر است؟
ج) زکات فطره براى هر نفر سه كيلو از خوراك متعارف (مانند گندم، جو، خرما، كشمش، برنج، و مانند اينها)  و يا پرداخت پول يكى از آنها به مستحق است.
س5) اگر شخص فطریّه را كنار بگذارد، آیا مى‌‏تواند  درصورت‌لزوم آن‌را جابجاکند‌ومال‌ديگرى‌جای‌آن‌بگذارد؟
ج) خير، بايد همان را كه كنار گذاشته، پرداخت کند.
س6) آيا می‌شود پيش‌از ماه‌رمضان، فطریّه‌را به‌فقيرداد؟
ج) خير، كفايت نمى‌‏كند؛ ولى مى‌‏تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و در روز عيد فطر، طلب خود را بابت فطریّه حساب كند.
س7) آیا جايز است فطریه را به شهر ديگر فرستاد؟
ج) اگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، مى‌‏تواند آن را به شهر ديگرى بفرستد.
س8) آیا کسی که فطریه اش بعهده دیگری است، اگر خودش پرداخت کند از دیگری ساقط می‌شود؟
ج) اگر با اجازه و از طرف او بعنوان وکیل فطریّه خودش را بدهد، از عهده وی ساقط مى‌‏شود.
س9) اگر زن به‌جهت نيازشوهر، در تأمين‌مخارج‌زندگى كمك می‌كند؛ چه كسى بايد زكات فطره آنها را بدهد؟
ج) اگر زن نان‏خور شوهر محسوب شود، بايد شوهر در صورت توانايى زكات فطره خود و همسرش را بدهد، و اگر زن نان‏خور شوهر و یا كس ديگرى نبوده و فقیر نباشد، بايد خودش زكات فطره‌‏اش را بدهد.
س10) اگر پدرى زكات فطره افراد تحت تکفل را نمى‌‏دهد، تكليف زن و فرزند او چیست؟
ج) آنان تكليفى ندارند و لازم نيست فطریّه بدهند.
س11) اگر کسی فراموش كرده که زکات فطره اش را در روز عید فطر بپردازد، وظیفه اش چیست؟
ج) اگر زكات فطره پرداخت نشده باشد ساقط نمى‌‌شود، لذا واجب است آن را ـ بدون نيّت ادا يا قضا ـ سریعاً جدا كرده و بپردازد.
س12) آيا زكات فطره را مى‌‏شود به خانواده فقير غيرمذهبی داد؟
ج) در گیرنده زكات فطره، عدالت شرط نيست؛ ولى به كسى كه آشكارا گناه كبيره انجام مى‌‏دهد، بنابر احتياط واجب نبايد زكات فطره داد.
س13) آيا پدر مى‌‏تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، بدهد؟
ج) اگر فرزندان فقير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌‌توانند چيزى از زكات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها بدهند، ولى براى اداى دين و يا مايحتاجى كه تأمين آن بر پدر واجب نيست پرداخت فطریه اشکال ندارد.
س14) آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه،  به خويشاوندان آبرومند و مستحق داد؟
ج) بلی مى‌‏تواند به عنوان هديه بدهد و لازم نيست به او بگويد که زكات فطره است؛ ولى بايد در نيّت قصد كند.
س15) آيا دادن فطريه به برادر جايز است؟
ج) اگر فقير باشد جايز است؛ بلكه اختصاص زكات فطره به خويشاوندان و همسايگان و كسانى كه به‌خاطر دين ترك وطن كرده‌‏اند و فقها و خردمندان و غير آن‌ها كه داراى امتيازاتى هستند، مستحب است.
س16) آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى كه باعث نشر معارف دين مى‌‏شود صرف كرد؟
ج) صرف زكات فطره در راه نشر معارف دين اشكال ندارد؛ ولى احتياط اين است که آن را به فقير بدهند.
س17) همسرم از سادات است با توجه به اينکه فطريه ايشان به عهده اينجانب مى‌‌‌باشد و من سيّد نيستم  آيا فطريه‌مربوط به‌همسرم‌را بایدجداگانه‌به‌سادات‌بدهم؟
ج) خیر، ملاک در این‌موضوع پرداخت‌کننده فطريه‌است، بنابراين نمى‌‌توانيد فطريه همسرتان را به سيّد بپردازيد، هر چند همسر شما از سادات باشد.
س18) آیا می شود به شخصی که وضع‌ مالى خوبى‌ ندارد و براى ‌معالجه فرزندش نیازمند پول است، زکات فطره داد؟
ج) بلی، مى‌‌توانيد زكات خود را به او بدهيد.
س19) اگر بعد از پرداخت زکات فطره به کسی،
معلوم شود که فقیر نبوده است، تکلیف چیست؟
ج) اگر بفهمید که فقیر نبوده است، چنانچه مالی را که به او داده اید از بین نرفته باشد، می توانید پس بگیرید و به مستحق بدهید و اگر نتوانید پس بگیرید، باید از مال خودتان فطریّه را بدهید.
س20) زکات فطره سربازها به عهده کیست؟
ج) اگر خرجشان با خودشان است، زکات فطره بر خودشان واجب است و چنانچه دیگری خرجشان را می دهد، زکات فطره بر عهده اوست.
س21) آیا زکات فطره بر افرادی که روزه نگرفته‌اند هم واجب است؟
ج) زکات فطره بر تمام افرادی که شرائط وجوب زکات فطره را دارند، واجب می شود؛ چه روزه گرفته باشند و یا نگرفته باشند.
س22) آیا زکات‌فطره میهمان به‌عهده صاحب‌خانه است؟
ج) بنا به فتوای مقام معظم رهبری، میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، فطریه اش بر عهده خودش می باشد نه صاحب خانه.
بله چنانچه عرفاً نان‌خور صاحب‌خانه حساب شود، فطریه‌اش بعهده صاحب خانه می باشد.
س23) آیا زکات فطره را می توان به نهادها و مؤسساتی مانند کمیته امداد پرداخت نمود؟
ج) حضرت امام(ره): اگر به مصرف فقرا با رعایت شرایط برسد اشکالی ندارد.
مقام‌معظم‌رهبری: با رعایت موازین‌شرعی‌اشکال‌ندارد.
س24) وقت نمازعيد فطر و قربان چه موقعی می‌باشد؟
ج) وقت نماز عید از اوّل آفتاب است تا ظهر روز عید.
البته مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند، و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند و زكات فطره را هم بدهند، بعد نماز عيد را بخوانند.
س25) اگر کسى به رکعت دوم نماز عيد فطر يا قربان و یا جمعه برسد چه وظيفه‌اى دارد؟
ج) باقى نماز را خودش به‌جا آورد.
س26) آيا کم و زياد شدن قنوت‌‏هاى نماز عيد باعث بطلان آن مى‌‏شود؟
ج) اگر عمداً کم یا زیاد شود بدعت است و حرام و اگر سهواً کم یا زیاد شود نماز باطل نمی شود.
س27) اگر شخصى در تعداد قنوت‌هاى نمازعیدشک کند، وظیفه اش چیست؟
ج) اگر از محل آن تجاوز نكرده و به رکوع نرفته است، بنا را بر اقلّ (کمتر) بگذارد.

إنّ مِن تَمامِ الصَّومِ إعطاءَالزَّكاهِ ـ يعني الفِطرَهَ ـ
كما أنَّ الصَّلاهَ على النبِيّ مِن تَمامِ الصّلاهِ ،
لأ نّه مَن صامَ ولَم يُؤَدِّ الزَّكاهَ
فلا صَومَ لَهُ إذا تَرَكَها مُتَعَمِّدا

تکمیل روزه ، به دادن زكات (فطريه) است،
همچنان كه تکمیل نماز به صلوات بر
پيامبر(ص) است،زيرا اگر كسى روزه بگيرد و
 زكات فطره را عمداً ندهد از روزه بى بهره است.

دریافت نشریه موازین شماره 184 (مخصوص چاپ)

دریافت فایل word نشریه موازین شماره 184


  


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: موازین
برچسب‌ها: موارین

تاريخ : پنج شنبه 6 / 1 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.