معماهاي دعا

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

معماهاي دعا

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

معماهاي دعا

معماهاي دعا
1. كتاب شريف مفاتيح‌الجنان توسط چه كسي و در چه سالي جمع‌آوري شده‌است؟
2. نام 5 كتاب دعاي معتبر شيعي چيست؟
3. براي استجابت دعا توصيه شده كه ابتدا و انتهاي دعا چه ذكري بيان شود؟
4. در روايات معصومين(عليهم‌السلام) اسلحه مؤمن چه چيزي بيان شده است؟
5. دعاهايي كه بعد از نمازها خوانده مي‌شود اصطلاحاً چه نام دارد؟
6. نام چند مورد از بزرگترين دعاهاي مفاتيح‌الجنان چيست؟
7. اسامي مناجات خمس‌عشر چيست؟
8. قرآن بر سر گرفتن و خواندن دعاي واحد آن جزء اعمال چه شبهايي است؟
9. ماههايي كه بيشترين اعمال خاص مستحبي دارند چه ماههايي هستند؟
10. اولين دعا در قرآن كريم در كدام سوره قرار دارد؟
11. بيشترين دعا در قرآن كريم در كدام سوره‌ها قرار دارد؟
12. دعاي مجير مروي از چه كسي است؟
13. دعاي جوشن كبير و جوشن صغير از طرف كداميك از معصومين(عليهم‌السلام) وارد شده است؟
14. دعاي ابو حمزه ثمالي از طرف كداميك از معصومين(ع) وارد شده و ابو حمزه ثمالي كيست؟
15. دعاي صباح منسوب به كدام يك از معصومين(ع)است؟
16. دعاي مشلول از طرف كداميك از معصومين(ع) وارد شده است؟
17. مناجات خمس‌عشر منسوب به كداميك از معصومين(ع) است؟
18. خواندن كدام دعاي مفاتيح الجنان براي نجات از دشمن و روزي فراوان و آموزش گناهان مفيد است؟
19. دعايي كه خدا بر خواننده آن براي كلمه‌اش هزار پاداش عطا نموده و هزار گناه از او محو مي‌كند چه نام دارد؟
20. حرز حضرت فاطمه(سلام‌الله عليها) براي چه اموري مطلوب است؟
21. پاداش كسيكه دعاي جوشن كبير را سه مرتبه در ماه مبارك رمضان بخواند چيست؟
22. بهترين شبها براي دعا كردن چه شبي است؟
23. بهترين وقت براي خواندن دعاي عشرات چه هنگامي است؟
24. افضل اوقات براي خواندن دعاي كميل چه شبهائي است؟
25. دعايي كه مستحب است در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود چه نام دارد؟
26. خواندن دعاي ندبه در چه ايامي استحباب دارد؟
27. دعايي كه مستحب است در شبهاي چهارشنبه خوانده شود چه نام دارد؟
28. دعاي معروفي كه هر صبح براي امام زمان(عج) خوانده مي‌شود چه نام دارد؟
29. خواندن دعاي مباهله در چه روزي سفارش شده است؟
30. آيه «الحمد لله رب العالمين» چند مرتبه در دعاي شريف ندبه تكرار شده است؟
31. آيات «لم يلد و لم يولد ن ولم يكن له كفواً احد» در كداميك از دعاها آمده است؟
32. حديث معروف «من كنت مولاه فعلي مولاه» در كداميك از ادعيه مشهور بيان شده است؟
33. حديث «انا مدينة العلم و علي بابها» در كداميك از ادعيه بيان شده است؟
34. جمله «بقية الله» در دعاي ندبه چند بار تكرار شده است؟
35. جمله «غياث المستغيثين» در دعاي شريف كميل چند بار تكرار شده است؟
36. در كداميك از دعاها 16 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد(ص)‌ تكرار شده است؟
37. كدام دعاست كه با «تسبيحات اربعه» آغاز مي‌شود؟
38. وجه تسميه دعاي مشلول چيست؟
39. وجه تسميه دعاي عدليه چيست؟
40. كدام دعا به دعاي شبور معروف است؟ و وقت خواندن آن چه موقع است؟
41. پاداش كسي كه هنگام ورود به قبرستان زيارت اهل قبور را بخواند چيست؟
42. كدام دعاست كه بدون نقطه است؟
43. دعايي كه در اكثر ادعيه ذكر شده است چيست؟
44. كدام دعاست كه در هر روز واجب است 9 مرتبه آنرا قرائت كنيم؟
45. دعاي شريف جوشن كبير داراي چند فصل است؟
جواب معماهاي دعا
1. مفاتيح‌الجنان توسط خاتم‌المحدثين حاج شيخ عباس قمي(ره) در سال 1344 هـ.ق جمع‌آوري شده است.
2. كتب دعا كه توسط علماي شيعه جمع‌آوري شده زياد است كه از جمله عبارتند از: مفاتيح الجنان، مصباح المتهجد، زاد المعاد، بلد الامين، مهج الدعوات و ... .
3. براي استجابت دعاها توصيه شده كه شروع و پايان دعا با صلوات بر محمد و آل محمد باشد.
4. در روايات معصومين(عليهم السلام) اسلحة مؤمن، دعا بيان شده است (الدعا سلاح المؤمن).
5. دعاهايي كه بعد از نمازها خوانده مي‌شود، اصطلاحاً تعقيبات نماز ناميده مي‌شوند.
6. اسامي چند مورد از بزرگترين دعاهاي مفاتيح الجنان عبارتند از: جوشن كبير، جوشن صغير، ابوحمزه ثمالي، عرفه، كميل، مجير، ندبه و ... .
7. اسامي مناجات خمس عشر عبارتند از: مناجات التائبين، مناجات الشاكين، مناجات الخائفين، مناجات الراجين، مناجات الراغبين، مناجات الشاكرين، مناجات المطيعين، مناجات المريدين، مناجات المحبّين، مناجات المتوسلين، مناجات المفتقرين، مناجات الصادقين، مناجات الذاكرين، مناجات المعتصمين، مناجات الزاهدين.
8 . عمل مستحبي قرآن برسرگرفتن، جزء اعمال در شبهاي قدر است.
9. مـاههايي كـه بيـشترين اعمال خاص مستحبي در آنها بيان شده است، ماه رجب ماه شعبان و ماه رمضان هستند.
10. اولين دعا در قرآن كريم از زبان حضرت ابراهيم(ع) و در آية 126 سوره بقره قرار دارد.
11. بيشترين دعاها در قرآن، در سوره‌هاي آل عمران و مؤمنون است.
12. دعاي مجير مروي از پيامبر اكرم(ص) مي‌باشد.
13. دعاي جوشن كبير را امام سجاد(ع) مي‌فرمايد كه منقول از پيامبر اكرم(ص) است و جبرئيل آنرا به پيامبر تعليم فرموده است و دعاي جوشن صغير منقول از امام كاظم(ع) است.
14. دعاي ابو حمزه ثمالي از طرف امام سجاد(ع) صادر شده و ابوحمزه ثمالي از اصحاب امام سجاد(ع) است.
15. دعاي صباح منسوب به حضرت علي(ع) مي‌باشد.
16. دعاي مشلول از حضرت علي(ع) وارد شده است.
17. مناجات خمس عشره منسوب به امام سجاد(ع) است.
18. خواندن دعاي كميل براي نجات از دشمن و روزي فراوان و آمرزش گناهان مفيد است.
19. خداوند بر خواننده دعاي عهد براي هر كلمه‌اش هزار پاداش عطا نموده و هزار گناه از او محو مي‌كند.
20. حرز حضرت فاطمه(س) براي خلاص شدن از زندان و بند و براي رهائي از تب مفيد است.
21. كسيكه دعاي جوشن كبير را سه مرتبه در ماه رمضان بخواند حقتعالي آتش جهنم را بر جسد او حرام نموده و بهشت را بر او واجب فرمايد.
22. بهترين شبها براي دعا كردن، شبهاي جمعه مي‌باشد.
23. بهترين وقت براي خواندن دعاي عشرات، عصر جمعه است.
24. افضل اوقات براي خواندن دعاي كميل، شب جمعه و شب نيمه شعبان است.
25. دعاي سمات مستحب است كه در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود.
26. خواندن دعاي ندبه در چهار عيد فطر، قربان، غدير، جمعه استحباب دارد.
27. دعاي توسل مستحب است كه در شبهاي چهارشنبه خوانده شود.
28. دعاي معروفي كه هر روز بعد از نماز صبح براي امام زمان(عج) خوانده مي‌شود دعاي عهد نام دارد.
29. خواندن دعاي مباهله در روز مباهله سفارش شده است.
30. آيه «الحمد لله رب العالمين» 2 مرتبه در دعاي ندبه تكرار شده است.
31. آيات «لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفواً احد» در دعاي عرفه آمده است.
32. حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه»‌ در دعاي ندبه بيان شده است.
33. حديث «أنا مدينه العلم و علي بابها» در دعاي ندبه آمده است.
34. جمله «بقيه الله» در دعاي ندبه يك بار آمده است.
35. جمله « غياث المستغيثين» در دعاي كميل يك بار بيان شده است.
36. در دعاي مكام الاخلاق 16 مرتبه صلوات بر محمد وآل محمد تكرار شده است.
37. دعاي عشرات با تسبيحات اربعه آغاز مي‌شود.
38. چون حضرت علي(ع) دعاي مشلول را به جواني كه به واسطة گناه در حق پدر خويش شل (از ناحيه پا، فلج) شده بود آموخت، لذا نام اين دعا را مشلول نهادند.
39. چون اين دعا براي سلامت جستن از عدليه عندالموت نافع است، لذا آنرا به اين نام خواندند (عدليه عند الموت، عدول از حق به باطل در وقت مردن است).
40. دعاي سمات به دعاي شبّور معروف است و موقع خواندن در ساعت آخر روز جمعه است.
41. كسي كه هنگام ورود به قبرستان، زيارت اهل قبور را بخواند خداوند ثواب 50 سال عبادت را براي او بنويسد و گناهان پنجاه ساله او و پدر و مادرش را محو گرداند.
42. دعاي «اللهم صل علي محمد و آل محمد» دعاي بدون نقطه مي‌باشد.
43. صلوات بر محمد و آل محمد در اكثر ادعيه ذكر شده است.
44. دعاي «اللهم صلّ علي محمد و آل محمد» در تشهد نمازهاي واجب يوميه 9 مرتبه قرائت مي‌شود.
45. دعاي جوشن كبير داراي صد فصل مي‌باشد.


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: معما
برچسب‌ها: معما

تاريخ : جمعه 27 / 8 / 1400 | 6:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.