الگوپذيري دختران از شخصيت آسماني حضرت معصومه(س)

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

الگوپذيري دختران از شخصيت آسماني حضرت معصومه(س)

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

الگوپذيري دختران از شخصيت آسماني حضرت معصومه(س)


اسوه هاي آسماني

زناني که قبل از بانوي بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) اسطوره بشريت شدند ٬ از مريم مقدس که تنديسي از عفت و صبر بود تا بانو آسيه به عنوان نماد قدرت و ايستادگي در دوران فرعونيان الگو گرفتند. و اما زناني که بعد از بانوي بزرگ اسلام اسطوره بشريت در ايمان و اخلاق و عفت و پاکدامني ٬ صبر و شکيبايي تاريخ ساز شدند همه از حضرت فاطمه زهرا (س)، بانوي مکرم اسلام حضرت زينب(س) و خانم حضرت معصومه(س) الگو گرفته اند.

حضرت زينب و حضرت معصومه سلام الله عليهما هر دو حامي بردار بودند و در مسير رسالت پدرانشان، استوار ايستادند.

روزشمار تاريخ امروز، بر روي اول ذيقعده کمر خم کرد به نشانه تعظيم. امروز، خداوند رحمتي را بر زمينيان هديه کرد.

الگوهايي که دختران مسلمان ما دارند، اسوه هاي دانشمندي و انديشه ورزي هستند. در حالي که جوامع غربي حضرت مريم را به عنوان الگو نمي بينند بلکه ايشان را به عنوان موجودي مقدس و آسماني مي پندارند که زميني ها نمي توانند به ايشان تأسي جويند .


الگوي انساني


به يقين مي توان گفت درک ابعاد وجودي حضرت معصومه(س) و رسيدن به جايگاه معنوي آن حضرت، ضرورت تعيين راهکارهايي براي پياده کردن آن در جامعه را مشخص مي سازد تا بانوان و به ويژه دختران ما، با الگوبرداري از آن کريمه اهل بيت(ع) مظهر عفاف، تقوا و حيا باشند.

از اين رو، نامگذاري روز ملي دختران در زادروز آن حضرت، حرکتي نمادين براي گوشزد کردن شخصيت حضرت معصومه(س) و ترويج ابعاد وجودي اين دختر اهل بيت(ع) در ميان دختران مسلمان و در نهايت الگوسازي از شخصيت آن حضرت براي دختران امروز است.

مريم بهروزي دبيرکل جامعةالزينب(س) در اين رابطه مي گويد:
حضرت فاطمه معصومه(س) يکي از زنان مشهور اسلام هستند که ويژگي هاي شخصيتي ارزشمندي همچون علم و تقوا دارند.

فعاليتهاي سياسي و اجتماعي ايشان نيز با آگاهي از مسايل روز انجام مي شد، به طوري که شاگردان و پيروان بسياري داشتند و آنان را به راه خير و ثواب رهنمون مي شدند. به دليل همين قدرت روشنگري حضرت معصومه(س) دشمن از وجود ايشان احساس خطر کرد و ايشان را از مسير اهداف شوم سياسي اش برداشت.

به اعتقاد او دستيابي به توانمندي هاي فکري و انديشه ورزي نيازمند داشتن نگاهي والا به امور است که بانوي مکرم اسلام، حضرت فاطمه معصومه(س) اين شاخصه را در وجودشان داشتند.

اگر افراد به توانمندي هاي مقدس و ارزشمند برسند، جامعه هم به توانمندي هاي آنان معتقد مي شوند. دختران مسلمان هم تحت آموزه هاي ديني مي توانند به مقامات بالاي علمي و معنوي دست يابند.

دبيرکل جامعةالزينب(س) معتقد است:
الگوهايي که دختران مسلمان ما دارند، اسوه هاي دانشمندي و انديشه ورزي هستند. در حالي که جوامع غربي حضرت مريم را به عنوان الگو نمي بينند بلکه ايشان را به عنوان موجودي مقدس و آسماني مي پندارند که زميني ها نمي توانند به ايشان تأسي جويند.

او مي گويد: البته اين فرهنگ را براي زنان و دختران آن جوامع ساخته اند تا به اهداف سياسي و شهواني خود برسند. اما در جامعه اسلامي ما، الگوهاي انساني بسياري داريم که بانوان جامعه ما مي توانند در مسير اين بزرگان گام بردارند. امام راحل(ره) در وصيتنامه شان زنان ايران را به زينب گونگي توصيه مي فرمايند. به اين معنا که اين بانوي بزرگ اسلام را الگوي زندگي خود قرار دهيد.


پناهگاه شيعيان

دختري که در خاندان پيامبر، لقب کريمه اهل بيت(ع) را به خود اختصاص داد، نگين شهر قم شده است.

کرامات حضرت معصومه(س) چنان است که بر آن تأکيد بي شمار شده است؛ به ويژه که امام رضا (ع) و امام جعفرصادق (ع)، زيارت کنندگان آن حضرت را وعده بهشت داده اند.

حضرت معصومه(س) از بانوان فاضله اهل بيت(ع) است که زندگي دشواري را در دوران هارون و مأمون سپري کردند.

حجةالاسلام والمسلمين علي اکبر مهدي پور، مؤلف کتاب «زندگاني کريمه اهل بيت(ع)» با بيان اينکه ايشان در محضر پدر و برادر بزرگوار خود از تربيت ويژه اي برخوردار بودند، يادآور مي شود:
قبل از تولد امام موسي کاظم(ع)، حضرت جعفرصادق(ع) از وجود حضرت معصومه (س) خبر داده و مي فرمايد که يکي از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسي در شهر قم از دنيا مي رود که هر کس آرامگاه ايشان را زيارت کند، بهشت بر او واجب مي شود.

او ادامه مي دهد: پيشگويي براي حجت الهي، از معصومين طبيعي است اما پيشگويي براي کسي که از حجت هاي الهي نيست، نشان دهنده بزرگي و اهميت جايگاه آن بانوي مکرمه است.

اين مدرس حوزه با اشاره به جايگاه والاي علمي کريمه اهل بيت(ع) مي گويد: ايشان حتي به پرسشهاي فقهي مردم نيز پاسخ مي دادند.

حضرت فاطمه معصومه(س) از علم وافري برخوردار بودند و در جهت هدايت مردم به ويژه افراد خانواده و آشنايان از مسير انحرافي دشمن تلاش بسياري مي کردند.

ايشان از هر فرصتي براي نقل احاديث و پاسخ به سؤالها استفاده مي کردند. در آن دوران، مجازات حکومت براي نقل يک حديث، هزار ضربه شلاق بود و زن و مرد هم نداشت.

مهدي پور با اشاره به جايگاه والاي اين بانوي مکرمه در تثبيت امامت خاطرنشان مي کند: در حديثي در مورد زيارت حرم مطهر ايشان آمده است:

حضرت معصومه(س) را زيارت کنيد در حالي که عارف به حق او باشيد؛ بدين معنا که ايشان داراي جايگاهي والاست که از نگاه امام معصوم، حقي دارد و بايد آن حق را شناخت، همچنان که حق حجتهاي الهي را بايد شناخت.

ايشان با اندوخته هاي علمي بالا، بسياري از افراد را تربيت کرده و معارف اهل بيت(ع) را به آنان آموخته اند. در طول قرنها نيز، حرم مطهر ايشان پناهگاه همه شيعيان بوده است.

تربيت انسانها

از منظر روان شناختي و جامعه شناختي انسان همواره نيازمند به الگويي رفتاري و نمونه اي عملي است و وجود الگوهاي رفتاري و شخصيتهاي نمونه و مربي نقش بسيار مهمي در سازندگي انسانها دارد.

الگو در فرهنگ و علوم اجتماعي به افراد انساني کامل و رشد يافته اي گفته مي شود که لياقت سرمشق بودن ديگران را دارند. الگوپذيري، به معناي فرايند پيروي از يک مدل عيني و راهنماي عمل در رفتار و کردار، گرچه در همه دوره هاي زندگي انسان کم و بيش مطرح است ولي اين فرايند در دوره جواني به دليل مهمترين دوره تکوين شخصيت افراد، رشد کمالات انساني و ورود فرد به جامعه کارکرد بيشتري دارد.

حجةالاسلام محمدرضا کاووسي، استاد دانشگاه، با اشاره به شاخصه هاي حضرت معصومه(س) به عنوان بانويي فرهيخته براي الگو شدن، مي گويد: حضرت معصومه (س) با اينکه دختر جواني بودند هم از نظر عبادي، هم علمي و سياسي نقش خود را به خوبي ايفا کردند و با حرکت به سوي حفظ حريم ولايت و امامت، نشان دادند که زن در همه عرصه ها مي تواند فعال باشد.

دختران امروز هم بايد بتوانند اين نقش ها را داشته باشند.وي حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي را داراي اهميت و ارزش ارزيابي کرده و مي گويد:

اگر نقش و جايگاه زنان و دختران به خوبي تعريف شده باشد هيچ گاه فعاليت اجتماعي زنان به يک آسيب تبديل نمي شود. چرا که همانطور که امام(ره) فرمودند از نظر اسلام وظيفه زن تربيت انسانهاست.

اين کارشناس مذهبي در مقايسه نگاه جامعه امروز ما به دختر و نگاه اسلام به دختر، بر تعريف نقش و انتظارات از دختران در جامعه تصريح مي کند:

براي تعيين نقش و جايگاه دختر در جامعه بايد ديدگاه اسلامي را رواج دهيم و بعد شخصيت انسانها را تغيير دهيم. همانطور که پيامبر(ص) در دوراني که دختران را زنده به گور مي کردند، با بها دادن به دختر خود ديدگاه جامعه را نسبت به زن و دختر تغيير داد.معدني پور، رئيس فرهنگسراي دختران نيز در اين باره معتقد است:

تعميق و گسترش پيام دين خاتم در مورد دختران با محوريت وجود پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)، معرفي حضرت معصومه(س) با عنوان الگوي دختر مسلمان پيش رو و تحول آفرين و تأکيد بر نقش دختران در فرهنگ ايران اسلامي با تبيين جايگاه دختران در انقلاب و جمهوري اسلامي ضروري است.

او با تأکيد بر تربيت و پرورش بهينه دختران و الگوپذيري از زندگاني کريمه اهل بيت(ع) مي گويد: گسترش فرهنگ خودباوري، حيا و حجاب در ميان دختران، اصلاح نگرشهاي جامعه، خانواده و رسانه ها نسبت به آنان و همچنين الگودهي بهينه از منش حضرت معصومه(س) و تأکيد بر فراگيري برنامه ها و پرهيز از توقف در چارچوبهاي تکراري نيز براي بازيابي جايگاه دختران در جامعه بايد دنبال شود.


 تربيت انسانها

از منظر روان شناختي و جامعه شناختي انسان همواره نيازمند به الگويي رفتاري و نمونه اي عملي است و وجود الگوهاي رفتاري و شخصيتهاي نمونه و مربي نقش بسيار مهمي در سازندگي انسانها دارد.

الگو در فرهنگ و علوم اجتماعي به افراد انساني کامل و رشد يافته اي گفته مي شود که لياقت سرمشق بودن ديگران را دارند. الگوپذيري، به معناي فرايند پيروي از يک مدل عيني و راهنماي عمل در رفتار و کردار، گرچه در همه دوره هاي زندگي انسان کم و بيش مطرح است ولي اين فرايند در دوره جواني به دليل مهمترين دوره تکوين شخصيت افراد، رشد کمالات انساني و ورود فرد به جامعه کارکرد بيشتري دارد.

حجةالاسلام محمدرضا کاووسي، استاد دانشگاه، با اشاره به شاخصه هاي حضرت معصومه(س) به عنوان بانويي فرهيخته براي الگو شدن، مي گويد: حضرت معصومه (س) با اينکه دختر جواني بودند هم از نظر عبادي، هم علمي و سياسي نقش خود را به خوبي ايفا کردند و با حرکت به سوي حفظ حريم ولايت و امامت، نشان دادند که زن در همه عرصه ها مي تواند فعال باشد.

دختران امروز هم بايد بتوانند اين نقش ها را داشته باشند.وي حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي را داراي اهميت و ارزش ارزيابي کرده و مي گويد:

اگر نقش و جايگاه زنان و دختران به خوبي تعريف شده باشد هيچ گاه فعاليت اجتماعي زنان به يک آسيب تبديل نمي شود. چرا که همانطور که امام(ره) فرمودند از نظر اسلام وظيفه زن تربيت انسانهاست.

اين کارشناس مذهبي در مقايسه نگاه جامعه امروز ما به دختر و نگاه اسلام به دختر، بر تعريف نقش و انتظارات از دختران در جامعه تصريح مي کند:

براي تعيين نقش و جايگاه دختر در جامعه بايد ديدگاه اسلامي را رواج دهيم و بعد شخصيت انسانها را تغيير دهيم. همانطور که پيامبر(ص) در دوراني که دختران را زنده به گور مي کردند، با بها دادن به دختر خود ديدگاه جامعه را نسبت به زن و دختر تغيير داد.معدني پور، رئيس فرهنگسراي دختران نيز در اين باره معتقد است:

تعميق و گسترش پيام دين خاتم در مورد دختران با محوريت وجود پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)، معرفي حضرت معصومه(س) با عنوان الگوي دختر مسلمان پيش رو و تحول آفرين و تأکيد بر نقش دختران در فرهنگ ايران اسلامي با تبيين جايگاه دختران در انقلاب و جمهوري اسلامي ضروري است.

او با تأکيد بر تربيت و پرورش بهينه دختران و الگوپذيري از زندگاني کريمه اهل بيت(ع) مي گويد: گسترش فرهنگ خودباوري، حيا و حجاب در ميان دختران، اصلاح نگرشهاي جامعه، خانواده و رسانه ها نسبت به آنان و همچنين الگودهي بهينه از منش حضرت معصومه(س) و تأکيد بر فراگيري برنامه ها و پرهيز از توقف در چارچوبهاي تکراري نيز براي بازيابي جايگاه دختران در جامعه بايد دنبال شود.


 خاک سرد نخلستان هاي شبه جزيره عرب در دوران جاهليت هيچ گاه فراموش نمي کند، صداي ضجه هاي دختراني را که روزگاري وجودشان ننگي بود بر پيشاني مرداني که حق زندگاني را نه به خواست خدا که به کلفتي بازو و نعره مي دانستند.

نور اسلام که تابيد زن جايگاه والا و انساني خود را بازيافت و اسلام الگوها و اسوه هاي بزرگي چون حضرت فاطمه(س)، حضرت زينب(س) و حضرت معصومه(س) را براي راهنمايي بشر، به زمينيان تقديم کرد.

در قرن بيست و يکم ميلادي، تن تاريخ مي لرزد از ترس تکرار تاريخ. روزگار جاهليت جسم دختران زنده به گور مي شد و اکنون هراس از زنده به گور شدن روح آنان، مي رود.خداوند، اول ذيقعده سال 173 ه.ق نشانه اي فرستاد تا انسانيت از يادمان نرود.

خجسته ميلاد نور آسماني ٬ اسوه تقوا و کرامت ٬
حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليهامبارک بادنظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: ویژه نامه ها
برچسب‌ها: ویژه نامه میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)

تاريخ : شنبه 4 / 4 / 1399 | 4:0 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.