عاشورا و نیازهاى امروز

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

عاشورا و نیازهاى امروز

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

عاشورا و نیازهاى امروز

عاشورا و نیازهاى امروز

پیام عاشورا

از عاشورا بیاموزیم

صداى سید شهیدان را بهتر بشنویم

دو دیدگاه تاریخى

درباره فرهنگ عاشورا و حضرت سیدالشهداء اقدامات انجام شده و ناتمام و كارهایى كه باید انجام شود، فراوان است. اما اقیانوس بیكران عاشورا آن قدر عمیق و بزرگ و پر حادثه است، كه گوهرهاى آن پایان نمى‏پذیرد و جز با كشتى نجات حسینى نمى‏توان در آن راه پیمود. تنها حسین علیه السلام است كه مى‏تواند بشریت را به ساحل كربلا برساند و از گردابهاى فكرى و اجتماعى رهایى بخشد.

در این ورطه كشتى فرو شد هزار كه پیدا نشد تخته‏اى بر كنار عاشورا و حسین علیه السلام و كربلا، هزاران مسئله تاریخى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، عبادى، فقهى، عرفانى و نظامى دارد، كه اگر آب دریاها مركب و درختان گیتى قلم شود، تا ابعاد و آثار و اهداف این حادثه عظیم را ترسیم كند، توان بررسى و ارائه تصویرى جامع از آن را ندارد.

نفوذ بیكران عاشورا و سیدالشهدا در اعماق تاریخ و گستره جهان؛ تاثیر نام و قیام حسینى در عوالم پیدا و پنهان و مرزهاى غیب و شهود؛ حضور مداوم فرشتگان و ساكنان ملا اعلى در بارگاه قدسى امام؛ اشك و آه زمین و زمان و جن و ملك در عزاى سرور آزادگان جهان؛ آفاق روشن محبت دو سویه نبوى و حسینى و تداوم هدایت ‏بشریت‏ به بركت ‏بعثت و عاشورا؛ نقش آب و خاك كربلا در شفا بخشى و امنیت آفرینى؛ عزت و استقلال امت اسلام در پرتو سیره و سخن حسینى؛ نقش امام حسین علیه السلام در ترویج و تبلیغ معارف آسمانى؛ افشاى همیشگى خط نفاق در پرتو عاشوراى حسینى؛ فلسفه قیام و جهاد پرشكوه ابا عبدالله علیه السلام، پیوند قطعى قیام مهدوى عجل الله تعالى فرجه الشریف با قیام و فرهنگ عاشورا؛ و سرانجام درسهاى عشق وعرفان حسینى، همه و همه میدانهایى محدود از محورهاى گسترده پژوهش و تبلیغ و تدریس فرهنگ عاشورا است كه امروز هم همچون همیشه بدان نیازمندیم .

پیام عاشورا

عاشورا، فریاد بلند مقاومت در برابر تحریف اسلام است. عاشورا، فریادى علیه بى ‏تفاوتى و بى ‏طرفى در جنگهاى حق و باطل سراسر تاریخ است. عاشورا، آواى اعتراض سیدالشهداء به نشستن ناصالحان بر كرسى حكومت امت اسلامى است.

عاشورا، بى ‏تفاوتى حكومتها نسبت ‏به سه مسئله مهم «حقیقت‏» ، «عدالت‏» و «فضیلت‏» را محكوم مى‏كند و حمایت دولتمردان از باطل و بیداد و فساد را بزرگترین منكرات اجتماعى مى‏داند، كه امام شهیدان در برابر آن بپاخاسته و همه رنج را در مقابله با این منكر بزرگ و بنیادى تحمل كرده است.

نهضت‏ حسینى، حركتى از سر سیرى و جهانگردى و سفر تفریحى و تجارى و ورزشى و حتى سفرى به قصد انجام حج و عمره و جهانگردى مذهبى و زیارتى نیست. سفر كربلاى سیدالشهدا علیه السلام هجرتى دفاعى، عبادى، زیارتى و تبلیغى به منظور انجام وظیفه‏اى دشوار و بزرگ و جهانى و جهادى است. از مراسم عاشورایى كه ما برگزار مى‏كنیم تا عاشوراى معرفت‏ حسینى، فرهنگها فاصله است؛ گرچه شبیه عاشورا هم مغتنم است و براى بیدادگران وحشت‏انگیز.

ازعبادت كربلایى تا عادت كربلایى تفاوت از زمین تا آسمان است؛ گرچه نفس حضور و زیارت سرور شهیدان شیرین و دلنشین و مسئولیت آفرین است.

از شورعاشورایى تا شعور و عرفان حسینى تفاوت از زمین تا آسمان است.

از امامى كه برخى ترسیم مى‏كنیم كه گریزان و هراسان و صامت و آرام است، تا امام قیام و جهاد و فریاد و عزت و اعتراض و وارث پیامبر و امین خدا، مسافتى از غرب تا شرق عالم است.

عاشورا، درسها، عبرتها و جلوه‏هایى دارد كه همه ساله از زبان عالمان دین و مبلغان متعهد و فداكار و مداحان مخلص و شاعران كربلایى تكرار مى‏شود، اما امروز از عاشورا چه درسهایى را باید فرا گیریم و چه معارفى را بیاموزیم؟

از عاشورا بیاموزیم

از عاشورا، رهایى از رفاه زدگى، وارستگى از علایق زندگى، رهایى از بیم و امید شیطانى، معروف گرایى، منكرستیزى، پاسدارى از حقوق اجتماعى، احساس مسئولیت‏، ایمان به غیب، آخرت گرایى، دفاع از دین، اصلاحات راستین، جهاد براى احیاى اسلام و اجراى قرآن، بى ‏بال پریدن، و از شهادت خود و یاران نهراسیدن را بیاموزیم .

صداى سید شهیدان را بهتر بشنویم

او بشریت را به عزت فرا مى‏خواند، ما براى ذلت توجیه جستجو مى‏كنیم .

او ما را به استقلال از بندگى غیر خدا دعوت مى‏كند، ما به بندگى بندگان سر سپرده‏ایم .

شعار سیدالشهدا، همان شعار توحید است، دو بعدى است، تركیبى از نفى و اثبات . خوب گوش بسپاریم: «لا اله الا الله‏». اندیشه عاشورا هم دو بعدى است؛ یعنى، تركیبى از «نه‏» و «آرى‏» است. امام با قیام خود لبیک گفت:

«لبیك‏» به خدا، «لبیك‏» به رسالت، «لبیك‏» به امامت، «لبیك‏» به حق و عدالت و تسلیم در برابر حقوق دیگران، «لبیك‏» به اذان و نماز و نیایش، «لبیك‏» به قرآن و سنت نبوى صلى الله علیه و آله و «لبیك‏» به مرجعیت و فقاهت راستین .

آواى سید الشهدا علیه السلام را بهتر بشنویم و توحید را از حسین بیاموزیم. عاشورا عصاره «معروف گرایى‏» و «منكر ستیزى‏» فرزند فاطمه علیها السلام در سراسر تاریخ است و كربلا نقطه تلاقى حق و باطل در سراسر گیتى .

دو دیدگاه تاریخى

عاشورا از اینجا پدید آمد كه راجع به انسان و جهان و اداره عالم و آدم دو دیدگاه وجود دارد . دیدگاهى كه خدا و قیامت و نبوت را باور دارد و حكومت‏ بر بشریت را حق خدا و رسول و امامان صالح به انتخاب خدا و رسول و امامان قبلى مى‏داند و دیدگاهى كه خدا و قیامت و رسالت را دروغ مى‏شمارد و یا با تردید به آن مى ‏نگرد و حكومت را حق كسانى مى‏داند كه از زور و زر و تزویر بیشترى برخوردارند . درگیرى این دو اندیشه در صحنه‏هاى اقتصاد و فرهنگ و سیاست از هر روز عاشورایى پدید مى‏آورد و از هر سرزمین كربلایى مى‏سازد.

در این نبرد همیشه تاریخ، یك طرف حسین است، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسى و عیسى علیهم السلام و میراث‏ دار مسئولیتهاى دشوار محمد صلى الله علیه و آله و على علیه السلام و در سوى دیگر یزید است و عبیدالله و شمر، وارثان شیطان و فرعون و نمرود و هامان و بلعم .

یك تفكر خدا را پذیرفته است و امین و حجت ‏خدا در زمین را اطاعت مى‏كند و یك تفكر اصلا خدایى را باور ندارد، یا براى او حجتى قائل نیست و عقل فردى و جمعى بشریت را براى اداره انسان و جهان كافى مى‏شناسد.

یك تفكر به دیندارى و قرآن ‏شناسى و فقاهت و حلم و علم و سماحت و محبت در دل مؤمنان افتخار مى‏كند و یك دیدگاه به استانداردهاى جهانى و پیشرفت و توسعه و رفاه قبیله‏اى و شخصى و ملى مى‏اندیشد.

یك تفكر، به اقامه نماز و پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر مى ‏بالد و افتخار مى‏كند و یك اندیشه، آزادى جامعه از هر گونه ایدئولوژى و عقیده و اندیشه آسمانى را خواستار است.

یك تفكر، شهادت را اوج تكامل انسان مى‏بیند و یك دیدگاه، جهاد و شهادت را خشونت ‏طلبى و ضد تمدن و پیشرفت تلقى مى‏كند .

یك تفكر، براى حكومتها وظیفه‏اى جز دفاع از حقیقت و شریعت و فضیلت نمى‏شناسد و یك تفكر، در جنگ حق و باطل اظهار بى‏ طرفى مى‏كند.

شناخت و تبلیغ عمیق و دقیق تفكرعاشورایى مسئولیتى است كه امروزهم بر دوش مبلغان راستین اسلام است. باشد كه با استمداد از خود آن بزرگوار موفق باشیم .

"السلام على الحسین و على على بن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین علیهم السلام"


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: ویژه نامه محرم حسینی
برچسب‌ها: ویژه نامه محرم حسینی

تاريخ : سه شنبه 9 / 6 / 1399 | 8:29 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.