صادق آل طاها

ویژه نامه ولادت فرخنده امام جعفرصادق (ع)
AKSGIF.IR-emam sadegh gif-تصاویر متحرك امام صادق ع
یک جرعه معرفت


قال الصادق علیه السلام

علیک بالصمت، تعد حلیما، جاهلا کنت او عالما،
فان الصمت زین لک عندالعلما و سترلک عندالجهال.


امام صادق علیه السلام فرمودند:

عالم باشى یا جاهل ، خاموشى را برگزین تا بردبار به شمار آیى .
زیرا خاموشى نزد دانایان زینت و در پیش نادانان پوشش است


(مستدرک ،ج ۹، ص۱۷)