کلمه بعد : لمزه


معنی :


لمزه از ماده لمز (بر وزن رمز ) در اصل به معنی غیبت کردن و عیبجوئی نمودن است.

این کلمه یک بار در آیه یکم سوره "همزه "‌ آمده است .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ(الهمزة/1)

واي بر هر عيبجوي مسخره‌کننده‌اي!


کلمه بعدی با (ه )