.post img { max-width: 500px; /* Adjust this value according to your content area size*/ height: auto; پیام های پنهان تصاویر (سری اول) +18

(بسم الله الرحمن الرحیم)

پیام های پنهان تصاویر (سری اول) +18

قبل از تعریف و بیان مفهوم ”پیام های پنهان تصاویر" ابتدا باید پدیده شرطی سازی را بیان کرد


ایوان پتروویچ پاولف فیزیولوژیست روسی از جمله کسانی است که روی این پدیده تحقیق کرده است که خلاصه ای از تحقیقات وی را در زیر توضیح خواهیم داد.


مفهوم شرطی سازی امروزه به عنوان یک مفهوم بنیادی به همه دانشجویان رشته روان شناسی آموخته میشود. اما جالب است بدانید که این پدیده برای نخستین بار توسط فردی تشخیص داده شد که اصلا روان شناس نبود! ایوان پاولف کسی بود که پدیده شرطی سازی را کشف کرد. او در خلال مطالعاتش در زمینه سیستم گوارشی سگ ها متوجه پدیده جالبی شد: هر گاه یکی از همکارانش وارد اتاق میشد بزاق دهان سگ ها شروع به ترشح میکرد!


پاولف و دستیارانش انواع چیزهای خوردنی و ناخوردنی را به سگ ها نشان میدادند و میزان ترشح بزاق آن ها را مورد مطالعه قرار میدادند. پاولف متوجه شد که ترشح بزاق یک فرآیند واکنشی است و به طور خودکار در پاسخ به یک محرک خاص اتفاق می افتد و تحت کنترل آگاهانه حیوان نیست. با وجود این پاولف متوجه شد که سگ ها گاهی اوقات حتی بدون وجود غذا یا بوی آن شروع به ترشح بزاق میکنند! او به سرعت دریافت که این واکنش به سبب یک فرآیند فیزیولوژیک و خودکار نیست!


پاولف براساس مشاهداتش دریافت که ترشح بزاق یک واکنش آموخته شده است. سگ ها به لباس سفید دستیاران پژوهشی پاولف واکنش نشان میدادند و این لباس تداعی گر زمان غذا خوردن در آن ها بود. بر خلاف ترشح بزاق در زمان غذا دادن که واکنش غیر شرطی است… ترشح بزاق هنگامی که سگ انتظار دریافت غذا دارد واکنش شرطی است.
کشف شرطی سازی توسط پاولف به عنوان یکی از مهمترین کشفیات در تاریخ روانشناسی باقی مانده است . فرآیند شرطی سازی امروزه به دلیل کاربردهای زیاد از جمله اصلاح رفتار و درمان بیماری های سلامت روان همچنان با اهمیت باقی مانده است.

یکی از مثال های جالب برای این پدیده… استفاده دامداران از شرطی سازی برای حفظ دامهایشان است. به این طریق که به گوشت گوسفند دارویی تزریق شد که باعث تهوع میشد . شغال ها پس از خوردن گوشت مسموم به جای حمله به گوسفند ها از آن ها دوری میکردند.

اما متاسفانه با وجود استفاده های درست و به جا از این پدیده روانشناسی سواستفاده هایی نیز از  پدیده شرطی سازی صورت میگیرد که ”پیام های ناخود آگاه" یکی از آن هاست.
مخفی کردن پیام یا مطلب خاصی در تصاویر کاری است که از سالیان دور توسط نقاش ها و یا طراحان لوگو ها انجام میشده است مانند تابلو های ”شام آخر – مونالیزا و …" لئوناردو داوینچی و تا حال ادامه داشته است مانند لوگو ها و تصاویر شرکت های امروزی.

 این کار میتواند از طرفی کار جالب و خوبی باشد و از طرف دیگر کاری زشت و ناپسند و فقط برای سواستفاده از ضمیر ناخودآگاه انسان ها و در نتیجه شرطی کردن آنها.

اما برای اینکه متوجه بشوید این تصاویر چگونه بر روی شما تاثیر میگذارد و شما را شرطی میکند چند مثال میزنیم… یک نمونه از شرطی شدن که برای بیشتر افراد پیش آمده است ترشح بزاق دهان هنگام دیدن لواشک یا خوراکی های گوناگون است… شما با اینکه آن لواشک را نخورده اید اما بزاق دهان شما شروع به ترشح کردن میکند که این به دلیل این است که در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده است که هنگام خوردن لواشک بزاق دهان شروع به ترشح کند! همان ضرب المثل که ” نخورده دهانش آب افتاد!! ”

 ۶ نوع شرطی سازی وجود دارد که در کتاب روانشناسی هلگارد توضیحات کاملی درباره آنها داده شده. یکی از اصلی ترین فاکتورهای شرطی سازی دادن جایزه یا افتادن یک اتفاق خوب یا بد برای شخص هنگامیکه یک کار تکراری را انجام میدهد است که باعث میشود فردی که شرطی شده است زمانیکه در برابر آن کار قرار میگیرد واکنش خوب یا بد از خودش نشان دهد یا به بیانی دیگر از آن کار خوشش یا بدش بیاید!

مانند فردی که با خوردن یک غذای خاص حالت تهوع به او دست داده است… آن فرد تا مدت ها از آن غذا بدش می آید چون بدن یا ضمیر ناخودآگاه او فهمیده است که اگر این غذا را بخوری حالت تهوع خواهی گرفت!

"پیشاپیش به خاطر قرار دادن این تصاویر عذر خواهی میکنیم"


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 • تبلیغ یک نوشابه!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

تبلیغ نان صنعتی!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

بسته بندی شکلات های اسمارتیس!  حرف S در کنار E و بعد هم X .


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


عکس جلد بازی NEED FOR SPEED !


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 •  

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

  •  

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 • لوگوی فیلم سکوت بره ها!

 تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


باز هم کلمه ی مخفی شده در تصویر و اینبار در یک پول! به نخل های سمت راست تصویر دقت کنید!


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 •  

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

پیام های پنهان تصاویر (سری دوم) +18

(بسم الله الرحمن الرحیم)

قبل از تعریف و بیان مفهوم ”پیام های پنهان تصاویر" ابتدا باید پدیده شرطی سازی را بیان کرد
ایوان پتروویچ پاولف فیزیولوژیست روسی از جمله کسانی است که روی این پدیده تحقیق کرده است که خلاصه ای از تحقیقات وی را در زیر توضیح خواهیم داد.
مفهوم شرطی سازی امروزه به عنوان یک مفهوم بنیادی به همه دانشجویان رشته روان شناسی آموخته میشود. اما جالب است بدانید که این پدیده برای نخستین بار توسط فردی تشخیص داده شد که اصلا روان شناس نبود! ایوان پاولف کسی بود که پدیده شرطی سازی را کشف کرد. او در خلال مطالعاتش در زمینه سیستم گوارشی سگ ها متوجه پدیده جالبی شد: هر گاه یکی از همکارانش وارد اتاق میشد بزاق دهان سگ ها شروع به ترشح میکرد!

پاولف و دستیارانش انواع چیزهای خوردنی و ناخوردنی را به سگ ها نشان میدادند و میزان ترشح بزاق آن ها را مورد مطالعه قرار میدادند. پاولف متوجه شد که ترشح بزاق یک فرآیند واکنشی است و به طور خودکار در پاسخ به یک محرک خاص اتفاق می افتد و تحت کنترل آگاهانه حیوان نیست. با وجود این پاولف متوجه شد که سگ ها گاهی اوقات حتی بدون وجود غذا یا بوی آن شروع به ترشح بزاق میکنند! او به سرعت دریافت که این واکنش به سبب یک فرآیند فیزیولوژیک و خودکار نیست!

پاولف براساس مشاهداتش دریافت که ترشح بزاق یک واکنش آموخته شده است. سگ ها به لباس سفید دستیاران پژوهشی پاولف واکنش نشان میدادند و این لباس تداعی گر زمان غذا خوردن در آن ها بود. بر خلاف ترشح بزاق در زمان غذا دادن که واکنش غیر شرطی است... ترشح بزاق هنگامی که سگ انتظار دریافت غذا دارد واکنش شرطی است.

کشف شرطی سازی توسط پاولف به عنوان یکی از مهمترین کشفیات در تاریخ روانشناسی باقی مانده است . فرآیند شرطی سازی امروزه به دلیل کاربردهای زیاد از جمله اصلاح رفتار و درمان بیماری های سلامت روان همچنان با اهمیت باقی مانده است.

یکی از مثال های جالب برای این پدیده... استفاده دامداران از شرطی سازی برای حفظ دامهایشان است. به این طریق که به گوشت گوسفند دارویی تزریق شد که باعث تهوع میشد . شغال ها پس از خوردن گوشت مسموم به جای حمله به گوسفند ها از آن ها دوری میکردند.

اما متاسفانه با وجود استفاده های درست و به جا از این پدیده روانشناسی سواستفاده هایی نیز از  پدیده شرطی سازی صورت میگیرد که ”پیام های ناخود آگاه" یکی از آن هاست.مخفی کردن پیام یا مطلب خاصی در تصاویر کاری است که از سالیان دور توسط نقاش ها و یا طراحان لوگو ها انجام میشده است مانند تابلو های ”شام آخر – مونالیزا و ..." لئوناردو داوینچی و تا حال ادامه داشته است مانند لوگو ها و تصاویر شرکت های امروزی.

 این کار میتواند از طرفی کار جالب و خوبی باشد و از طرف دیگر کاری زشت و ناپسند و فقط برای سواستفاده از ضمیر ناخودآگاه انسان ها و در نتیجه شرطی کردن آنها.

اما برای اینکه متوجه بشوید این تصاویر چگونه بر روی شما تاثیر میگذارد و شما را شرطی میکند چند مثال میزنیم... یک نمونه از شرطی شدن که برای بیشتر افراد پیش آمده است ترشح بزاق دهان هنگام دیدن لواشک یا خوراکی های گوناگون است... شما با اینکه آن لواشک را نخورده اید اما بزاق دهان شما شروع به ترشح کردن میکند که این به دلیل این است که در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده است که هنگام خوردن لواشک بزاق دهان شروع به ترشح کند! همان ضرب المثل که ” نخورده دهانش آب افتاد!! ”

 6 نوع شرطی سازی وجود دارد که در کتاب روانشناسی هلگارد توضیحات کاملی درباره آنها داده شده. یکی از اصلی ترین فاکتورهای شرطی سازی دادن جایزه یا افتادن یک اتفاق خوب یا بد برای شخص هنگامیکه یک کار تکراری را انجام میدهد است که باعث میشود فردی که شرطی شده است زمانیکه در برابر آن کار قرار میگیرد واکنش خوب یا بد از خودش نشان دهد یا به بیانی دیگر از آن کار خوشش یا بدش بیاید!

مانند فردی که با خوردن یک غذای خاص حالت تهوع به او دست داده است... آن فرد تا مدت ها از آن غذا بدش می آید چون بدن یا ضمیر ناخودآگاه او فهمیده است که اگر این غذا را بخوری حالت تهوع خواهی گرفت!

"پیشاپیش به خاطر قرار دادن این تصاویر عذر خواهی میکنیم"


عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات یک آبمیوه !

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات یک آرایشگاه زنانه!

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 • حرف A !!


عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 • .

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات کرم کف پا!‌

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 •  

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 •  

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 •  

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

و این هم تصویر آخر!

باز هم به خاطر قرار دادن این تصاویر عذر خواهی میکنیم!

تعداد این تصاویر بسیار زیاد میباشد که ما فقط بخشی از آن ها را که قابل قرار دادن در سایت بود را گذاشتیم. متاسفانه بیشتر این تصاویر غیر اخلاقی است که مانع قرار دادن آن ها در سایت میشود. شما میتوانید خودتان با یک جستجوی ساده تصاویر بیشتری از این مورد ها ببینید. و امیدواریم که با دقت بیشتری به اطرافتان نگاه کنید!!

 

پیام های پنهان جنسی در تولیدات والت‌دیزنی +اسناد

اسناد نشان می‌دهد شرکت والت دیزنی در قالب تولیدات سرگرمی از روش‌های بحث‌انگیزی برای اثرگذاری بر اذهان و رفتارهای کودکان استفاده کرده است.نزدیک به یک قرن است که شرکت والت دیزنی فیلم‌ها و انیمیشن‌های مخصوص کودکان که حاوی ارزش‌ها و سبک زندگی آمریکایی هستند را تولید و منتشر می‌کند. امروزه شاید کمتر کسی بتوان یافت که با نشان شرکت والت دیزنی یا شرکت‌های تابعه آن مواجه نشده باشد.


در قسمت اول این گزارش، تاریخچه شکل‌گیری این شرکت بزرگ تولیدات سرگرمی را بررسی کردیم. در این قسمت، پیامهای جنسی مخفی شده در لا به لای سرگرمی‌های این شرکت که ذهن کودکان را هدف قرار داده‌اند، بر اساس مستندات از نظر خواهیم گذراند.


زمانی که والت دیزنی در اوج قدرت و شکوفایی قرار داشت، دنیای تولیدات تلویزیونی و محصولات سرگرمی و به خصوص تبلیغات رسانه‌ای در معرض تحقیقات بحث‌‌انگیزی در روان‌شناسی قرار گرفته بود که تلاش می‌کردند مفهوم ذهن «ناخودآگاه» که به تازگی در روان‌کاوی شده بود را در قالب آزمایش‌های تجربی بررسی کنند.


در این سالها در عمده تحقیقات روان‌کاوی و روان‌شناسی از روشی موسوم به «پردازش زیرآستانه‌ای» در آزمایشگاه‌ها برای این تحقیقات استفاده می‌شد.


در روش «زیرآستانه‌ای»، محرک‌های حسی به گونه‌ای به فرد ارائه می‌شدند که شدت آنها از آستانه لازم برای اینکه فرد آنها را هشیارانه ادراک کند، پایین‌تر بود. روشهای گوناگونی برای این کار وجود داشت، اما به عنوان مثال در برخی از این آزمایش‌ها، تصویری به طور سریع به فرد ارائه می‌شد که در لابه‌لای تصاویر و منظره‌های آشکار دیگر چنان پنهان شده بود که فرد تنها با دقت و تمرکز می‌توانست آنها را بازشناسی کند. به عبارت دیگر، تصویر مورد نظر به گونه‌ای ارائه می‌شد که فرد آن را در سطح هشیار ادراک نمی‌کرد، اما در ناخودآگاه ذهنش نقش می‌بست.


یافته‌های ام‌آر‌آی مغز نشان می‌دهند محرک‌های زیرآستانه‌ای در مقایسه با محرک‌های هشیار در بخش‌های متفاوتی از مغز پردازش می‌شود


برخی از این تحقیقات نشان می‌دادند این محرک‌ها هیجاناتی را در فرد تولید می‌کنند که تأثیر آنها از ارائه آن محرک‌ها به طور مستقیم و آشکار بیشتر است، مثلاً نشان داده شده بود اگر محرّک‌های جنسی به صورت زیرآستانه‌ای به فرد ارائه شوند، میزان برانگیختگی بدنی جنسی فرد بیشتر از حالتی خواهد بود که همان محرّک‌ها آشکارا ارائه شوند. ضمن اینکه ادعا می‌شد محرک‌های زیرآستانه‌ای اثر طولانی مدت‌تری هم بر رفتار فرد می‌گذارند، مثلاً محرک جنسی زیرآستانه‌ای ذهن فرد را بیشتر درگیر می‌کند و فرد را برای مدّت زمان طولانی‌تر درگیر خیال‌پردازی‌های جنسی می‌کند.


انتشار این گزارش‌ها در آن سالها با جار و جنجال‌های فراوانی هم در دنیای محصولات رسانه‌ای و به خصوص تبلیغات همراه بود که تلاش می‌کردند با پنهان کردن بخشی از پیامهایشان در لابه لای آنچه به صورت آشکار به مخاطبانشان ارائه می‌کردند، رفتار آنها را به نفع خودشان تحت تأثیر قرار دهند.


نکته‌ای که توجه به آن لازم است این است که تلاش بر این بوده که این تصاویر و تبلیغات به گونه‌ای ارائه شوند که هر چه بیشتر، حالت پنهان و غیرقابل آشکار داشته باشند تا بتوانند بر رفتارها و هیجانات فرد نفوذ بیشتری داشته باشد.


مستندات فراوانی که از تولیدات والت‌دیزنی به دست آمده نشان می‌دهد تولیدات سرگرمی این شرکت به شدت تخت تأثیر همین فضا قرار داشته‌اند. در سال 1995 یکی از بزرگترین گروه‌های فعال در زمینه حمایت از حقوق انسانها به نام «اتحادیه زندگی آمریکا» مستنداتی رو کرد که نشان می‌دادند بسیاری از انیمشین‌هایی که این شرکت برای کودکان ساخته، از جمله رهاکنندگان (Rescuers)، who framed the Rodger Rabbit، پری کوچک (Little Mermaid) و شیرشاه حاوی پیامهای زیر آستانه‌ای جنسی بوده است.


برای آشکار کردن پیامهای پنهانی که در تولیدات دیزنی وجود دارند ابتدا به فیلم «علا الدین» اشاره می‌کنیم. در این فیلم، هنگامی که علاالدین و جاسمین می‌خواهند سوار قالی جادویی شوند، علاءالدین از جاسمین می‌خواهد با وی سوار قالی شود. در این صحنه علاءالدین با لحنی زیرلب می‌گوید: "teenagers take off your clothes” (نوجوان‌ها لباس‌هایتان را درآورید).


فیلم دیگری که والت دیزنی از آن برای سرنخ‌دهی جنسی به کودکان در قالب پیامهای زیرآستانه‌ای استفاده کرده، «شیرشاه» است. در یکی از صحنه‌های این فیلم، «سیمبا» قهرمان این فیلم وقتی به پایین پرتاب می‌شود، ابری از گرد و خاک بلند می‌شود. وقتی این گرد و خاک‌ها در حال ناپدید شدن هستند، لغت SEX را پدید می‌آورند. تصویر زیر لحظه‌ای که این لغت تشکیل شده را نشان می‌دهد.


در صحنه دیگری هم هنگامی که سیمبا با پدرش در حال صحبت کردن است ستاره‌های آسمان نشان داده می‌شود که به گونه‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند که تصویر یکی از اندامهای بدن را می‌سازند.


فیلم «پری کوچک» نیز حاوی تصاویر جنسی زیادی است که کارشناسان از آنها عکسبرداری کرده‌اند؛ پاره‌ای از این تصاویر در پایگاه‌های اینترنتی مخالفت‌کننده با نمایش تصاویر جنسی به کودکان منتشر شده‌اند اما پاره‌ای از آنها آنقدر مشمئزکننده بوده‌اند که حتّی این پایگاه ها هم از انتشار آنها خودداری کرده‌اند.


شرکت والت‌دیزنی در سال 1999 به یکی از اشتباهاتش اعتراف کرد. در این سال پس از آنکه نشان داده شد در پس‌زمینه انیمیشن «رهاکنندگان» تصاویر زنان برهنه نمایش داده شده‌اند، شرکت والت‌دیزنی مجبور شد 4/3 میلیون نسخه از تولیدات این فیلم را پس بگیرد. این شرکت ضمن عذرخواهی و گفتن اینکه قرار گرفتن این تصاویر در این انیمیشن تعمدی نبوده اعلام کرد برای اینکه خانواده‌ها حسن اعتماد خود به محصولات والت‌دیزنی را همچنان حفظ کنند این فیلم‌ها را جمع‌آوری کرده است.


در فیلم «دیو و دلبر» نیز اشاره‌های مختلفی به مسائل جنسی دیده می‌شود، اما واضح‌ترین نمادها در این فیلم اشاره به سمبول‌هاس شیطان‌پرستی است.


البته وجود نمادهای شیطان‌پرستی و جنسی در محصولات والت‌دیزنی تنها به این موارد محدود نمی‌شوند. بسیاری از محصولات این شرکت بزرگ رسانه‌ای چنان به مضامین جنسی آغشته شده‌اند که شاید حتی اشاره به آنها هم صلاح نباشد.

 

کنترل ذهن با پیام های ناخودآگاه (subliminal message) +عکس و فیلم +18

(بسم الله الرحمن الرحیم)
قبل از تعریف و بیان مفهوم ”پیام های ناخود آگاه" ابتدا باید پدیده شرطی سازی را بیان کرد

ایوان پتروویچ پاولف فیزیولوژیست روسی از جمله کسانی است که روی این پدیده تحقیق کرده است که خلاصه ای از تحقیقات وی را در زیر توضیح خواهیم داد.

مفهوم شرطی سازی امروزه به عنوان یک مفهوم بنیادی به همه دانشجویان رشته روان شناسی آموخته میشود. اما جالب است بدانید که این پدیده برای نخستین بار توسط فردی تشخیص داده شد که اصلا روان شناس نبود! ایوان پاولف کسی بود که پدیده شرطی سازی را کشف کرد. او در خلال مطالعاتش در زمینه سیستم گوارشی سگ ها متوجه پدیده جالبی شد: هر گاه یکی از همکارانش وارد اتاق میشد بزاق دهان سگ ها شروع به ترشح میکرد!

پاولف و دستیارانش انواع چیزهای خوردنی و ناخوردنی را به سگ ها نشان میدادند و میزان ترشح بزاق آن ها را مورد مطالعه قرار میدادند. پاولف متوجه شد که ترشح بزاق یک فرآیند واکنشی است و به طور خودکار در پاسخ به یک محرک خاص اتفاق می افتد و تحت کنترل آگاهانه حیوان نیست. با وجود این پاولف متوجه شد که سگ ها گاهی اوقات حتی بدون وجود غذا یا بوی آن شروع به ترشح بزاق میکنند! او به سرعت دریافت که این واکنش به سبب یک فرآیند فیزیولوژیک و خودکار نیست!

پاولف براساس مشاهداتش دریافت که ترشح بزاق یک واکنش آموخته شده است. سگ ها به لباس سفید دستیاران پژوهشی پاولف واکنش نشان میدادند و این لباس تداعی گر زمان غذا خوردن در آن ها بود. بر خلاف ترشح بزاق در زمان غذا دادن که واکنش غیر شرطی است... ترشح بزاق هنگامی که سگ انتظار دریافت غذا دارد واکنش شرطی است.کشف شرطی سازی توسط پاولف به عنوان یکی از مهمترین کشفیات در تاریخ روانشناسی باقی مانده است . فرآیند شرطی سازی امروزه به دلیل کاربردهای زیاد از جمله اصلاح رفتار و درمان بیماری های سلامت روان همچنان با اهمیت باقی مانده است.

یکی از مثال های جالب برای این پدیده... استفاده دامداران از شرطی سازی برای حفظ دامهایشان است. به این طریق که به گوشت گوسفند دارویی تزریق شد که باعث تهوع میشد . شغال ها پس از خوردن گوشت مسموم به جای حمله به گوسفند ها از آن ها دوری میکردند.

اما متاسفانه با وجود استفاده های درست و به جا از این پدیده روانشناسی سواستفاده هایی نیز از  پدیده شرطی سازی صورت میگیرد که ”پیام های ناخود آگاه" یکی از آن هاست.

......................................................................................

مخفی کردن پیام یا مطلب خاصی در تصاویر کاری است که از سالیان دور توسط نقاش ها و یا طراحان لوگو ها انجام میشده است مانند تابلو های ”شام آخر – مونالیزا و ..." لئوناردو داوینچی و تا حال ادامه داشته است مانند لوگو ها و تصاویر شرکت های امروزی.

 این کار میتواند از طرفی کار جالب و خوبی باشد و از طرف دیگر کاری زشت و ناپسند و فقط برای سواستفاده از ضمیر ناخودآگاه انسان ها و در نتیجه شرطی کردن آنها.

از هر دوحالت مثال هایی همراه با تصاویر میزنیم تا با این بحث بیشتر آشنا شوید


  • پیکان موجود در طرح به بیننده می فهماند که شرکت آمازون همه چیز را دارا است.

 • حتما متوجه شدید که این فقط یک دوشاخه نیست درسته؟! شرکت برق ایتالیایی که مخفف نام شرکتش ED است .
 • شرکت Elle Hive که میبینید با حروف E و H یک تراکتور تشکیل شده است.


 • لوگوی شرکت بسته بندی Pakuy که جعبه ی باز شده در لوگو حرف P را نشان میدهد.


  • دو حرف اول یک موج را به نمایش گذاشته اند که سمبل سیگنال های دیجیتالی است و دو حرف دوم سیگنال دیجیتالی 1 و 0 را نشان می دهند.

 • تصویر مستتر خرس که در تصویر کوه Matterhorn قرار دارد سمبل شهری است که اولین بار شکلات های Toblerone در آنجا تولید شد.
 • یک کفش در فضای منفی نهفته است.
 • حرف I به زیبایی با یک زیپ جایگزین شده است
 • در این لوگو سایه یک عقاب را می بینید و در فضای منفی سمت چپ سر یک اسب و در فضای منفی سمت راست سر یک گرگ را مشاهده می کنید.
تصاویری که مشاهده کردید بیشتر برای آشنایی شما با پدیده ی مخفی سازی پیامهایی خاص در تصاویر بود.

اما حال میخواهیم تصاویر دیگری را به شما نشان دهیم که نشان دهنده ی تفکر کثیف طراحان این نوع عکس ها است. شما این تصاویر را میتوانید در فیلم ها و انیمیشن ها و لوگو ها و... مشاهده کنید!

 متاسفانه بیشتر این تصاویر مستهجن است که از شما به این دلیل عذر خواهی میکنیم و اینکه توضیح دادن پیام مخفی شده کار سختی است ولی سعی شده تا جایی که امکان وجود داشته است توضیح داده شود.

اما برای اینکه متوجه بشوید این تصاویر چگونه بر روی شما تاثیر میگذارد و شما را شرطی میکند چند مثال میزنیم... یک نمونه از شرطی شدن که برای بیشتر افراد پیش آمده است ترشح بزاق دهان هنگام دیدن لواشک یا خوراکی های گوناگون است... شما با اینکه آن لواشک را نخورده اید اما بزاق دهان شما شروع به ترشح کردن میکند که این به دلیل این است که در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شده است که هنگام خوردن لواشک بزاق دهان شروع به ترشح کند! همان ضرب المثل که ” نخورده دهانش آب افتاد!! ”

 6 نوع شرطی سازی وجود دارد که در کتاب روانشناسی هلگارد توضیحات کاملی درباره آنها داده شده. یکی از اصلی ترین فاکتورهای شرطی سازی دادن جایزه یا افتادن یک اتفاق خوب یا بد برای شخص هنگامیکه یک کار تکراری را انجام میدهد است که باعث میشود فردی که شرطی شده است زمانیکه در برابر آن کار قرار میگیرد واکنش خوب یا بد از خودش نشان دهد یا به بیانی دیگر از آن کار خوشش یا بدش بیاید!

مانند فردی که با خوردن یک غذای خاص حالت تهوع به او دست داده است... آن فرد تا مدت ها از آن غذا بدش می آید چون بدن یا ضمیر ناخودآگاه او فهمیده است که اگر این غذا را بخوری حالت تهوع خواهی گرفت!عکسی که در کتاب داستان بچه ها قرار دارد

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات یک آبمیوه !

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

پوستر یک جشن!

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

این یک چشم است!

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات یک آرایشگاه زنانه!

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

حرف A !!


عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

تبلیغات کرم کف پا!‌

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

 

عکس +18 - پیام های مخفی تصاویر - تصاویر با پیام های مخفی - جنبش سایبری313

نوشابه پپسی.

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

تبلیغ نان صنعتی!!

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

بسته بندی شکلات های اسمارتیس! اگر دقت کنید حرف S در کنار E و بعد هم X

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

 

تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -

لوگوی فیلم سکوت بره ها!

 تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -


باز هم کلمه ی مخفی شده در تصویر و اینبار در یک پول! به نخل های سمت راست تصویر دقت کنید! تصویر پایین را نگاه کنید!


تصاویر +18 - پیامهای مخفی تصاویر - عکس +18 -لوگوی بازی سوپر ماریو که اگر دقت کنید بعضی از حروف روی آنها ستاره ای میدرخشد اگر حروفی که ستاره روی آنهاست را کنار هم بگذاریم جمله ی "U R MR G---A----Y" شکیل میشود

آرم شرکت کوکاکولا که معکوس آن جمله ی ”لا مکه لا محمد" را تشکیل میدهد
در برنامه کودک ها و انیمیشن ها نیز از این ترفند برای کنترل ذهن کودکان استفاده میشود

یکی از بزرگترین شرکت های ساخت انیمیشن در جهان والت دیزنی است که در بسیاری از

انیمیشن های ساخته شده توسط این شرکت تصاویر جنسی وجود دارد و این را هم باید گفت که پدیده شرطی سازی در کودکان خیلی بیشتر و راحت تر اتفاق می افتد و مواجه شدن کودکان با این صحنه ها باعث بلوغ زودرس و بسیاری از مشکلات دیگر میشود.

تصاویر تحریک آمیز جنسی در برنامه کودک - عکس تحریک آمیز جنسی - عکسهای برنامه کودک های والت دیزنی و تحریک جنسیتصاویر تحریک آمیز جنسی در برنامه کودک - عکس تحریک آمیز جنسی - عکسهای برنامه کودک های والت دیزنی و تحریک جنسی - تصاویر عریان در برنامه کودک ها - برنامه کودک والت دیزنی


تصاویر تحریک آمیز جنسی در برنامه کودک - عکس تحریک آمیز جنسی - عکسهای برنامه کودک های والت دیزنی و تحریک جنسی


تصاویر تحریک آمیز جنسی در برنامه کودک - عکس تحریک آمیز جنسی - عکسهای برنامه کودک های والت دیزنی و تحریک جنسی - تصاویر عریان در برنامه کودک ها - برنامه کودک والت دیزنی - پوستر تحریک آمیز


تصاویر تحریک آمیز جنسی در برنامه کودک - عکس تحریک آمیز جنسی - عکسهای برنامه کودک های والت دیزنی و تحریک جنسی - تصاویر عریان در برنامه کودک ها - برنامه کودک والت دیزنی - پوستر تحریک آمیز - تصاویر زشت در برنامه کودک ها

اما حالا میخواهیم کلیپی را به شما نشان دهیم تا متوجه بشید حتی شخصیت هایی که در کارتون ها و انیمیشن ها وجود دارند نیز حتی شاید چهره ی آنها از طریق یک سری تکنیک های طراحی که وجود دارد تاثیرات روانی بدی بر روی کودکان داشته باشد...

ماجرای دروغین 11سپتامبر یکی از مواردی است که آمریکا بوسیله هالیوود توانست ذهن مردم آمریکا را شرطی کند!

اگر توجه کرده باشید پس از ماجرای 11 سپتامبر مردم آمریکا عکس العمل شدیدی نسبت به این قضیه نشان ندادند. نداشتن عکس العمل شدید نسبت به این قضیه به این دلیل بود که از سال ها پیش در هالیوود فیلم هایی ساخته شده بود که ماجرای 11 سپتامبر را میشد در آنها مشاهده کرد! انفجار دو برج! خرابی دو برج! اعداد 9 و 11 و در کنار این اعداد سخن از انفجار و نابودی و وحشت! همه ی اینها کاری کرد تا مردم آمریکا در ذهنشان جا بیفتد که در تاریخ 9/11 یک اتفاق بد قرار است بیفتد. حتی شماره تلفن پلیس آمریکا هم 911 است! و معمولا وقتی اتفاق بدی بیفتد به پلیس خبر میدهند...

حال تصاویر موجود در فیلم ها و انیمیشن هایی که باعث شرطی شدن ذهن مردم آمریکا شد را بررسی میکنیم...

http://jc313.ir/upload/ax2/11.9pic%20(10).jpghttp://jc313.ir/upload/ax2/11.9pic%20(24).jpg


و در آخر امیدواریم با دقت بیشتری به اطرافتان نگاه کنید...

 


کانال با امام خامنه ای تا ظهور در ایتا

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: هشدار
برچسب‌ها: هشدار

تاريخ : یک شنبه 6 / 2 / 1399 | 4:0 | نویسنده : اکبر احمدی |