مقــدمــــه

بی تردید دختران بخش عظیمی از هر جامعه را تشکیل می دهند
که مدیران جوامع به تناسب بینش ها و باورهای خود به نوعی
برای این قشر برنامه ریزی می کنند.

در جوامع غربی دختران وسیله ای برای رونق بازار هوس
و ابزاری برای تبلیغات اقتصادی اند و در نتیجه،
برنامه ریزی ها در این محدوده است.

اما از آن جا که دختران در فرهنگ اسلامی از ویژگی و جایگاه خاصی برخوردارند،
لازم است برای حفظ این جایگاه یک دسته از اصول و ارزش ها و مراقب ها
رعایت شود تا بدین وسیله دختران بعوانند پاسدار ارزش های واقعی خود باشند.

این نوشتار کامل است برای آشنایی با ارزش ها و ضد ارزش ها
و دام ها و خطرهایی که در برابر این قشر عظیم قرار دارد
که به شکل های مختلف و متنوعی تنظیم شده همچون هشدار ها، د
استان ها، پندها، نکته ها، شعرها، سفارش ها، گزیده ها و...

نام کتاب را، «برای ریحانه» گذاشتم به اقتباس از روایاتی که
از زنان و دختران تعبیر به ریحانه به معنای «گل» نموده اند.

امیدوارم که ان شاءالله این مجموعه رهنمودی باشد برای دختران و ره توشه ای
برای مربیان و معلمانی که رسالت تربیت دخترانرا بر دوش دارند.

والسلام

محمود اکبری


 
ارزش دختر در اسلام

دختر در فرهنگ اسلامی از ویژگی ها و جایگاه خاصی برخوردار است.
در منابع اسلامی با تعبیرات جالبی چون ریحانه (گل)، قواریر (بلور)،
حسنات (نیکی ها) و بهترین فرزندان از او یاد شده است.

پیامبر گرامی اسلام درباره دختر نازنین خود فاطمه زهرا فرمود :
«ریحانه اشمها1: ریحانه ای است که می بویم او را.
1. مکارم الاخلاق، ص 251؛ وسائل الشیعه، ج 15، ص 101.

امام سجاد در تعبیر جالب و لطیفی فرمود:
هنّ قواریر لا تکسروهنّ؛ 1
دختران و زنان بلورند، آنها را نشکنید.
نیز فرزند بزگوارش صادق آل محمد (ص) فرمود:
البنات حسنات و البنون نعمه و انما یثاب علی الحسنات و یسئل عن النعمه؛ 2

دختران حسنات و نیکی اند و پسران نعمت، همانا
بر حسنات ثواب شود و از نعمت سؤال می شود.
پیامبر اسلام فرمود:
«خیر اولادکم البنات3،
بهترین اولاد شما دخترانند.»

امام رضا (ع) فرمود:
ان الله علی الاناث ارقّ منه علی الذّکور. 4
«خداوند بر زنان و دختران نسبت به مردان و پسران مهربانتر است.»

پیامبر (ص) فرمود:
خیرلکم خیرکم لنسائه و لبناته؛
بهترین شما کسی است که برای زنان و دختران بهترین باشند. 5

نیز فرمود:
هر کس دو خواهر یا دو دختر داشته باشد، به آنان احسان نمایند.
من و او در بهشت هماند این دو انگشت (سبابه و وسطی) در کنار هم خواهیم بود. 6

خود پیامبر آن قدر به دخترش، حضرت فاطمه، احترام می گذاشت
که مردم تعجب می کردند و با تمام مقامی که داشت،

دست دخترش را می بوسید و به هنگام مراجعت از سفر،
نخستین کسی که دیدار می کرد دخترش فاطمه بود

و هنگامی که می خواست به سفر برود،
از آخرین خانه ای که خداحافظی می کرد، خانه فاطمه (ع) بود. 7


   

1 . مکارم الاخلاق، ج 1، ص 240.
2 . وسائل الشیعه، ج 15، ص 104.
3 . همان، ج 4، ص 79.
4 . همان، ج 15، ص 104.
5 . نهج الفصاحه، حدیث 1522.
6 . مستدرک، ج 15، ص 118.
7 . تفسیر نمونه، ج 11، ص 275.