اگر کسی درطلب ، جدیت و خلوص داشته باشد

   در ودیوار به اذن الله ، معلمش خواهد بود

 وگرنه سخن پیامبر(ص) هم در او اثری نخواهد کرد 

چنانچه در ابو جهل هم اثر نکرد

«آیت الله بهجت (ره)»

 

خدا خودش درست می کند...

 اگر در همان الله اکبر شخص متوجه باشد که دارد چه کار می کند

 دیگر لازم نیست که تا آخر نماز خیلی زحمت بکشد

 به  آن مقدار از نماز که دست خودتان است توجه کنید

 بقیه نماز را خدا خودش درست می کند

 

هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن..

 

 

 

 

وقتی لا اله الّا الله می گویی هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن؛

 


در "الّا"، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزی باقی مانده،

از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود.

آن گاه "الله"را بگو تا همه ی دلت را تصرف کند.

"حاج محمّد اسماعیل دولابی"